Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FEIAR

Arbeidsgiver: Vest-Telemark Brannvesen
Søknadsfrist: 15.12.2012
 

FEIAR

Interkommunalt brannvernsamarbeid i Vest-Telemark IKS er eit samarbeid for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Selskapets føremål er å samarbeide om brannvesen og utføring av lovpålagde brannførebyggande oppgåver i kommunane. Brannsamarbeidet har kontorstad i Høydalsmo.

Då ein av våre feiarar går over i anna stilling søkjer vi hans etterfylgjar.

Feiaren skal ha utgangspunkt i Høydalsmo, men for tilsette som bur andre stader vil ein prøve å legge til rette for fleksible løysingar.

Arbeidsoppgåvene er feiing av røykkanalar og fyringsanlegg, tilsyn med bustader og førebyggande brannvern. Feiarane jobbar i team og overlappar der det er naudsynt innan brannsamarbeidets arbeidsområde.

KRAV TIL STILLINGA:

·         Fagbrev som feiar/eller anna håndverksfagbrev

·         Sjølvstendig og påliteleg

·         Gode samarbeidsevner

·         God skriftleg og munnleg framstillingsevne og kunnskap innan data

·         Førarkort klasse B

·         God helse og fysikk

Lønn etter avtale. Tilsetjing skjer på dei vilkår og med dei plikter som fylgjer av gjeldande lover, tariffavtaler og reglement. Det er 2% pensjonsinnskot i KLP.

Den som får tilbod om stillinga må framlegge helse og politiattest av nyare dato.

Ein tek atterhald om endringar i stillingas arbeids og ansvarsområde som fylgje av framtidige organisasjonsendringar.

Søknad med CV kan sendast: Vest Telemark Brannvesen v/Tore Metveit, 3891 Høydalsmo.

Eller: [email protected] innan15.12.12

Spørsmål om stillinga kan rettast til brannsjef Tore Metveit, 97016957 eller styreleiar Hans Kristian Lehmann, 97053367.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann