Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SEKSJONSLEDER INNKJØP OG VEDLIKEHOLD

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 27.01.2013
 

Ledige stilling i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 

SEKSJONSLEDER INNKJØP OG VEDLIKEHOLD

 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene.

Selskapet eies av følgende 9 kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg. Rennesøy, Kvitsøy, Klepp, Time og Gjesdal. Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.brannsr.no

Brannvesenets leder for seksjon drift og vedlikehold går av med pensjon. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS søker med det en ny engasjert og service innstilt leder som kan ta hånd om seksjonen.

Seksjonen består i dag av totalt 7 årsverk. Ansvarsområdet omfatter hele selskapet med oppgaver innen drift, vedlikehold, planlegging, rådgivning og gjennomføring.

Seksjonsleder vil fungere som superbruker på innkjøp som omfattes av lov og forskrift om offentlig anskaffelse. Den ledige stillingen er en spennende, omfattende og krevende lederstilling i ett av landets største brannvesen. Vi tilbyr et bredt ansvarsområde med stor aktivitet året rundt - og et travelt arbeidsmiljø med høye krav til den enkelte.

ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE 

Ansvar for seksjonen omfatter blant annet:

·         Personal og HMS ansvar for seksjonen.

·         Ansvar for drift og vedlikehold av selskapets bilmateriell inkludert bilverksted.

·         Ansvar for drift og vedlikehold på brannstasjonene, herunder renhold av brannvesenets bygninger.

·         Ansvar for brannvesenets materiell og utstyr

·         Ansvar for eget vaskeri

·         Ansvar for drift og vedlikehold av sivilforsvarets materiell

·         Ansvar for innkjøp etter gjeldende lover og forskrifter

·         Økonomiansvar i seksjonen

 

Brannvesenet er omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Selskapet legger stor vekt på riktig gjennomføring av innkjøp. Seksjonsleder vil få en overordna rolle for hele selskapet som omfatter blant annet følgende oppgaver:

·         Sørge for at de som gjør innkjøp etterlever gjeldende lov og forskrifter

·         Ved større innkjøp ta ansvar for utarbeiding av konkurransegrunnlag innen sitt ansvarsområdet.

·         Ansvar for innhenting av tilbud innen sitt ansvarsområde

·         Opprette/vedlikeholde rammeavtaler for felles innkjøp for bedriften

·         Utarbeide og drifte vedlikeholdsprogrammer for utstyr, bygninger og bilmateriell.

·         Rådgivning ved utarbeidelse av anbudsdokument i forbindelse med prosjekt

·         Forebyggende arbeid gjennom kvalitetssikring av kontraktsmaler og prosedyrer ved innkjøp

·         veiledning i enkeltsaker når tvister oppstår

·         bistand i forbindelse m/anbudskonkurranser og evt. klagehåndtering

·         andre forefallende oppgaver tillagt av brann- og redningssjefen

 

KOMPETANSEKRAV

Vi ønsker kandidater som:

·         har høyere relevant utdannelse

·         lang og solid erfaring kan kompensere for manglende utdanning

·         har økonomisk, juridisk og forretningsmessig forståelse

·         har god kjennskap til lovverk om offentlige anskaffelser

·         har god kjennskap til drift- og vedlikeholdssystemer

 

PERSONLIGE EGENSKAPER 

Vi søker en person som foruten gode lederegenskaper har evne til å se og handle i samsvar med brann- og redningsselskapets samlede behov og mål.

Brannvesenets visjon er "Sammen for en trygg og sikker framtid og seksjonsleder må ha sterk fokus på dette. Viser til selskapets virksomhetsplan.

 

For øvrig vil følgende egenskaper bli vektlagt:

·         evne til å samarbeide med andre

·         jobbe selvstendig

·         har en positiv og løsningsorientert innfallsvinkel til arbeidsoppgaver / utfordringer

·         er strukturert, systematisk og pålitelig

·         gode lederegenskaper med evne til å vise god personalomsorg og kunne motivere medarbeidere

·         gode evner til å tenke og handle helhetlig

·         god forståelse av brannvesenets rolle i samfunnet

·         datakunnskaper som tilfredsstiller minst stillingens behov

·         evne og vilje til å bidra positivt i arbeidsmiljøet

·         god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

·         stå på vilje

 

ANSETTELSESVILKÅR:

·         Lønn etter avtale HTA kap 5.2.

·         37,5 times arbeidsuke

·         Offentlig pensjonsordning

 

Det er krav om plettfri vandel og det kan kreves politiattest ved ansettelse.

 

GENERELT:

På bakgrunn av personalpolitiske mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn om å søke stillingen.

 

YTTERLIGERE OPPLYSNINGER:

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

-          Avdelingsleder Ståle Fjellberg på telefon 51 50 23 40 eller mobil 481 60 457

-          Økonomisjef Randi Sofie Seglem på telefon 51 50 23 11 eller mobil 481 60 466

-          Personalsjef John Haakon Wendt på telefon 51 50 23 20 eller mobil 481 93 643.

 

SØKNADSFRIST

Søknad med CV sendes Brannvesenet Sør - Rogaland, Jærveien 107, 4318 Sandnes eller på epost til [email protected] innen 27.1.2013

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann