Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRIGADESJEF(ER) - BEREDSKAPSAVDELINGEN

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 27.01.2013
 

Ledige stillinger i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS eies av følgende kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy, Klepp, Time og Gjesdal.

Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene.

 
Ledig stilling(er) som brigadesjef ved beredskapsavdelingen

 

Beredskapsavdelingen består av 114 heltidsansatte mannskaper fordelt på 4 kasernerte stasjoner samt 151 deltidsmannskaper fordelt på 9 stasjoner.

 

En av våre brigadesjefer går nå av med pensjon og det er en ledig stilling fra mars måned. Med forbehold om avgang innen 6 måneder, kan det bli ytterligere en ledig stilling som brigadesjef.

 

Brigadesjef inngår i en 5 delt turnus med 5 uker på dagtid og 20 uker i vaktturnus etter oppsatt plan.

Vi søker en resultatorientert leder som kan være en god rollemodell og kulturbærer, og som har evne til å motivere og ta vare på sine medarbeidere.

Stillingen krever at en har både strategiske og operative lederegenskaper og at en kan utvikle tjenesten og medarbeiderne på en god måte. Kvaliteten på tjenesten skal være høy og lederen må ha evne til å utvikle kvalitet på både den praktiske tjenesten og innen HMS.

Lederen må ha evne til å se helhet, formidle og prioritere innen selskapets hovedmålsettinger. Det stilles høye krav til faglig innsikt, integritet, samarbeids- og gjennomføringsevne.

For stillingen gjelder blant annet styrende dokumentasjon som MÅL og LEDELSE og selskapets lederinstruks. Det er utarbeidet stillingsinstruks for stillingen.

 

Arbeidsoppgaver

 

Brigadesjef på vakt har blant annet følgende arbeids- og ansvarsområde:

 • ansvar for drift av brigaden, herunder beredskap, utrykning til branner, ulykker, redning, oljevern og vedlikehold, samt at utrykning til disse foregår i henhold til planverk.
 • lede innsats på brann- og skadested i henhold til stillingsinstruks og ansvarsfordeling
 • personalansvar for enheten
 • ressurs- og resultatansvar innen ansvarsområdet
 • ansvar for å være pådriver for HMS- arbeidet i enheten
 • ansvar for nødvendige planer, rutiner og prosedyrer, (eks. øvelser og opplæring),
  og at disse gjennomføres på brigaden
 • rapportering (utrykningsrapporter, RVR - rapporter, sykdom, ferie, permisjoner, lønn, osv.)
 • vaktlister på de 4 kasernerte brannstasjonene
 • samordning mellom de 4 kasernerte brannstasjonene. Tilpasse lik praktisering og lik kultur på brannstasjonene
 • samordning mellom deltidsstyrken og heltidsstyrken
 • delta i tverretatlig samarbeid med relevante virksomheter herunder politi, helse, kommune mm. (prosjekter / arrangementer, etc.)
 • delta i beredskapsavdelingens ledelse og ledermøter

Brigadesjef på dagtid har blant annet følgende arbeidsoppgaver:

 • planlegge ferie, fysisk testing, helsekontroll, befaringer og overordnet dags program, (kompetanseutvikling, felles øvelser, opplæring og kurs) samt oppfølging av disse
 • oppfølging av rapporter (utrykningsrapporter, RUH, RVR-rapporter)
 • koordinering mellom brigadene og brannstasjonene
 • utarbeide, iverksette og følge opp nødvendige prosedyrer og rutiner
 • delta i tverretatlig samarbeid med relevante virksomheter herunder politi, helse, kommune mm. (prosjekter / arrangementer, etc.)
 • delta i beredskapsavdelingens ledelse og ledermøter

Organisasjonen utvikles løpende og det må påregnes endrede ansvarsområder i begge stillingstyper i tråd med slike endringer.


Kvalifikasjoner:

Kompetansekrav:

 • beredskapsutdanning trinn 2 ved NBSK, eller være villig til å ta slik utdanning så snart som mulig etter ansettelse
 • minimum 10 års tjeneste i heltids- eller deltidsbrannvesen
 • relevant ledererfaring og lederutdanning.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • kurs i innsatsledelse fra Norges brannskole, politiet eller Kystverket eller være villig til å ta slik utdanning så snart som pratisk mulig etter ansettelse
 • kunnskap om virksomhetsplanlegging
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • gode kunnskaper om brannvesenets samlede oppgaver herunder ledelse av skadestedet
 • erfaring fra arbeid med forebyggende tiltak mot brann og ulykker, og informasjons- og motivasjonstiltak.
 • erfaring fra flere av BVSR brannstasjoner / kommuner.
 • erfaring fra HMS arbeid i lederrolle
 • kjennskap til BVSR’s IA – arbeid
 • passende ledererfaring kan i kombinasjon med gode lederegenskaper kompensere for manglende formell lederutdanning

Personlige egenskaper:

 • gode lederegenskaper med evne til å vise god personalomsorg og kunne motivere medarbeidere
 • gode evner til å tenke og handle helhetlig
 • god forståelse av brannvesenets rolle i samfunnet
 • gode samarbeidsevner
 • kunne forholde seg til media og publikum på en god måte
 • strukturert og analytisk
 • evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • ha evne til nytenking og være villig til endring
 • datakunnskaper som tilfredsstiller minst stillingens behov
 • serviceinnstilt
 • evne og vilje til å bidra positivt i arbeidsmiljøet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Generelt:

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, religion, etnisk bakgrunn, alder og seksuell orientering.  Det stilles krav om plettfri vandel og politiattest vil bli innhentet.

 

Ansettelsesvilkår

Ansettelsen skjer i Brannvesenet Sør-Rogaland på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Det trekkes 2% av brutto lønn til pensjonsordning. 

 

 • Stillingen lønnes i henhold til HTA kap 5 stillingskode 8982 Brigadesjef.
 • Brannmannstillegg for tiden kr 14 000.-
 • Godtgjørelse for lørdag/søndag, kveld/natt og helligdagsgodtgjørelse i henhold til hovedtariffavtale og sentral særavtale
 • 42 timers arbeids uke etter oppsatt tjenesteplan i perioden med beredskap
 • 37,5 times arbeidsuke i perioden med tjeneste på kontor (dagtid)
 • Offentlig pensjonsordning i KLP med for tiden 60 års aldersgrense

Spørsmål om stillingen kan rettes til brann- og redningssjef Henry Ove Berg 51502200, avdelingsleder beredskap Ståle Fjellberg 481 60 457 eller seksjonsleder utrykning Rune Svensen 971 07 321.

 

Søknadsfrist:

Kortfattet søknad med referanser sendes Brannvesenet Sør - Rogaland, Jærveien 107, 4318 Sandnes eller på epost til [email protected] innen 27.1.2013.

De som innkalles til intervju vil få tilsendt dokumentasjon som MÅL og LEDELSE, selskapets lederinstruks og stillingsinstruks for stillingen.

Sammen for en trygg og sikker fremtid.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann