Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR)
Søknadsfrist: 15.02.2013
 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR)

 

KBR er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og redningstjenesten i 6 kommuner, med 128 000 innbyggere og et totalareal på 1892 km2. Selskapet har totalt 170 ansatte og hovedkontor i Kristiansand.

 

KBR har ledig stilling som:

 

Leder forebyggende avdeling

 

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Hovedmålsetningen er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier som følge av brann.

 

Avdelingsleder har gått over i annen stilling, og for å møte samfunnsutfordringene på det forebyggende området søker vi hans etterfølger. Ønsker du å ta del i disse utfordringene er det ledig stilling som avdelingsleder. Stillingen gir stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber med et meningsfylt hovedmål, et trygt og robust samfunn for alle. Avdelingsleder inngår i brannsjefens ledergruppe, og dermed delaktig i utviklingen av brann og redningsarbeidet i regionen.

 

Stillingsomtale:

 • Avdelingens målsetning er at eiere og brukere av brannobjekter er sikret i tråd med brannvernlovgivningens intensjoner, samt at forhold av betydning for brann og redningsoppgaver er ivaretatt

Arbeids- og ansvarsområde:

 • Fagansvar innenfor avdelingens arbeidsfelt og utvikling
 • Daglig personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Økonomi og HMS ansvar
 • Delaktig i arbeid på tvers av KBR sine avdelinger
 • Ekstern kurs/øvingsvirksomhet

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker å ansette personell med:

 • Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå
 • Yrkesutdanning i forebyggende brannvern

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Førerkort for bil, klasse B
 • Erfaring fra forebyggende og beredskapsmessig arbeid vil bli vektlagt

Det vil forøvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Personlig skikkethet, motivasjon og godt humør
 • Fremstå som en tydelig leder med evne til å ta beslutninger
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i- og erfaring med bruk av IKT som verktøy
 • Evne til å veilede og motivere sine medarbeidere.
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Strukturert og målrettet

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av de til en hver tid gjeldende lover og avtaler
 • Mulighet for deltagelse i overordnet vakt (krav til bosted, kvalifikasjoner mv).
 • Uniform

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til brannsjef Jan Røilid, tlf: 98244800.

 

Søknadsfrist:

Søknad sendes elektronisk via www.kristiansand.kommune.no/Jobbe-i-Kristiansand/Stilling-for-deg innen 15. februar 2013.

 

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann