Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEIAR BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Bømlo Brannvern
Søknadsfrist: 22.02.2013
 

Avdelingsleiar beredskap - Bømlo Brannvern

Bømlo Brannvern har ledig fast stilling som avdelingsleiar beredskap, stasjoneringsstad Svortland. Tiltreding 2. april 2013.

Arbeidsoppgåver: Stillinga vil ha hovudansvar for drift av deltidsstyrken. Stillinga vil i tillegg bli tillagt førebyggjande oppgåver. Oppgåver som tilfell stillinga:

·         Drift og vedlikehald av køyrety og utstyr

·         Personalarbeid

·         Delta i vaktberedskap

·         HMS arbeid i brannvernet

·         Opplæringsplanar, tilrettelegging og gjennomføring av øvingar

·         Tilsyn og andre førebyggjande oppgåver

·         Sakshandsaming

·         Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga

Stillinga rapporterar til: Brannsjef

Kvalifikasjonar: Søkjar bør ha utdanning ihht forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §§ 7-8 og ha

·         Tilfredstillande helse og god fysikk

·         Førarkort klasse C, samt førarkort for utrykkingskøyrety (kode 160)

·         Bustad som stettar krav om oppmøtetid

·         God munnleg og skrifteleg framstillingsevne

·         Gode datakunnskapar

·         Erfaring frå beredskap og førebyggjande arbeid

·         Søkjar må være villig til å ta eventuell tilleggsutdanning

·         Det vert stilt krav om bruk av eigen bil i tenesta

Personlege eigenskapar:

·         Evne til å arbeide sjølvstendig

·         Godt humør, gode samarbeidseigenskapar, initiativ og evne til å motivere og inspirere

Me tilbyr:

·         Løn etter avtale og gjeldande særavtalar.

·         Utfordrande stilling med sjølvstendig arbeid

·         Mogeligheiter for fagleg utvikling

Andre opplysningar: Kommunen nyttar nynorsk som administrasjonsmål.

Kontaktperson: Bjørn Hroar Sortland, mobil: 91714199

Elektronisk søknad innan: 22.02.2013

http://www.bomlo.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=3382&back=1&MId1=193

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann