Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Ringerike kommune
Søknadsfrist: 15.10.2004
 

Ringerike kommune har 27.500 innbyggere og dekker 1500km2, hovedsakelig landbruks-, natur- og friluftsområder. Hønefoss by er kommune og regionsenter for en befolkning på til sammen ca 50.000.
Kommunen har gode utdanningstilbud, livlig nærings- og handelsvirksomhet og rike muligheter for friluftsliv. Kommunen har en sentral beliggenhet i Østlandsområdet med under en times kjøring til blant annet Oslo.

Brann- og redningstjenesten er organisert i 3 avdelinger: henholdsvis utrykning, forebyggende og alarmsentral 110. Vi har forholdsvis ny brannstasjon med moderne utstyr. Vi er godt organisert og har en god korpsånd. På brannstasjonen er det 45 stillinger. Du kan lese mer om brann- og redningstjenesten på www.brannogredning.net.

 

Vi har ledig stilling som

 

Branningeniør/branninspektør

 

I Ringerike brann- og redningstjeneste er stilling som branningeniør/branninspektør tilknyttet forebyggende avdeling ledig for tiltredelse 01.01.05.

 

Forebyggende avdeling består ellers av varabrannsjef, 2 overbrannmestere, 1 feiermester og 5 feiersvenner.

 

Hovedoppgaver:

  • Tilsyn i særskilte brannobjekter
  • Brannteknisk saksbehandling
  • Motivasjon- og informasjonsarbeid
  • Mulig deltakelse i overordnet vakt

Kvalifikasjoner:
Stillingen ønskes besatt av en person med utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, fortrinnsvis bygningsingeniør/branningeniør, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå. Det er ønskelig at søkeren har yrkesutdanning i forebyggende brannvern. Annen relevant utdanning kan også være aktuell. Yrkesutdanning i forebyggende brannvern kan om nødvendig gjennomføres etter ansettelsen.

 

I tillegg vil følgende bli vektlagt:

  • Erfaring fra brannvesen
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Gode IT-kunnskaper
  • Personlig egnethet for stillingen.
  • God helse og fysikk
  • Førerkort kl. B

Tilfredsstillende helse- og vandelsattest må fremlegges ved tilbud om jobb.

 

Våre betingelser:
Lønn: kr. 260.000-300.000 alt etter kvalifikasjoner. 100% fast stilling. For stillingen gjelder vanlige kommunale vilkår med rettigheter og plikter som er fastsatt i h.h.t. lov og avtaler. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd.

 

Søknad på kommunens eget søknadsskjema (kan hentes på www.brannogredning.net eller ved henvendelse til brannvesenet) med CV, vedlagt kopi av attester og vitnemål sendes Ringerike brann- og redningstjeneste, Dr. Åstas gt. 12, 3511 HØNEFOSS innen 15.10.04.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse til varabrannsjef Terje Reginiussen, tlf. 32 12 12 93.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann