Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FLERE STILLINGER VED FEIERTJENESTEN

Arbeidsgiver: Tromsø Brann og redning
Søknadsfrist: 29.03.2013
 

Brann og redning i Tromsø kommune har 75 ansatte, og er inndelt i 3 fagavdelinger;

brannforebyggende, beredskap og varslingsavdeling, samt en økonomisk administrativ stab.

 

Ved feiertjenesten (brannforebyggende avdeling) er følgende stillinger ledig

1 stilling som fagansvarlig/overinspektør

2 stillinger som feierinspektør

1 års vikariat som feierinspektør

 

Ved eventuelt internt opprykk til feierinspektør eller fagansvarlig, vil stilling som henholdsvis faglært feier eller feierinspektør bli ledig. Det gjøres oppmerksom på at vikariatet vil kunne bli forlenget, med mulighet for fast tilsetting.

 

Tromsø Brann og redning har i dag samarbeid med flere nabokommuner, blant annet når det gjelder forebygging av brann, og nye kommuner ventes å inngå i samarbeidet i nær fremtid. Feiertjenesten er en del av ansvarsområdet.

 

Feierfaget er et allsidig yrke innen tekniske byggfag. Feiing av skorsteiner er fortsatt en viktig oppgave, men tilsyn av fyringsanlegg og informasjon til huseierne om brannsikkerhet i boliger har blitt stadig mer viktig. Som feier vil du arbeide med en stor organisasjon i ryggen, men også selvstendig i mindre team.

 

Fagansvarlig/overinspektør er faglig leder av feiertjenesten.

 

Som feierinspektør vil hovedoppgavene være

  • Feiing og tilsynsarbeid
  • Saksbehandling/oppfølging etter tilsyn/feiing
  • Informasjon og veiledning innen brannvern

Fagansvarlig/overinspektør vil i tillegg få

·         Ansvar for daglig drift av feiertjenesten

·         Ansvar for utarbeidelse av årsplaner og delplaner

·         Faglig veilederansvar for øvrige feiere

·         Rapportering til avdelingsleder

·         Ansvar for opplæring av lærlinger og praksiskandidater

·         Ansvar for utvikling av tilsynsformer og gode rutiner for tjenesten

·         Ansvar for god service ovenfor publikum

 

Alle stillingene inngår i et team ved avdelingen og kan bli pålagt andre oppgaver.

 

Kvalifikasjonskrav til alle stillingene

  • Svennebrev som feier
  • Solid praksis fra feierfaget og helst fra større brannvesen
  • Gode samarbeidsevner og selvstendighet
  • God helse og stå på humør med fokus på god service ovenfor våre innbyggere
  • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
  • Kunnskap til tekstbehandling og PC som arbeidsverktøy

Søkere som mangler formell utdanning som feier vil pålegges opplæring til feiersvenn med tilbud om tilsetting som ufaglært feier i påvente av fullført utdanning.

 

For stilling som fagansvarlig kreves i tillegg ledererfaring, og da helst fra tilsvarende stilling, samt mesterbrev.

 

Hva tilbyr vi?

Du møter et godt kvalifisert fagmiljø forankret i god lagånd og godt arbeidsmiljø hvor bl.a. tilbud om trening i arbeidstiden er en del av vår miljøbæring. Vi tilbyr konkurransedyktig avlønning, fleksibel arbeidstid samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Stillingen har normal arbeidstid (dagtid). Den som tilsettes må bære uniform iht. gjeldende reglement, samt inneha førerkort for personbil. Det gjøres oppmerksom på at for alle stillingene må det påregnes arbeid i andre kommuner i forbindelse med vårt samarbeid innen fagområdet.

 

Tilsetting skjer iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Før tilsetting vil det bli avkrevd politiattest.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Jonny Magne Nilsen, tel. 77 79 07 21. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes Tromsø Brann og redning, Forsøket 9, 9010 Tromsø.

 

Søknadsfrist: 29. mars 2013.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann