Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Karmøy kommune
Søknadsfrist: 22.04.2013
 

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 40000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester.

 

I kommunen er det ca 3000 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon.

 

Karmøy kommune - kommunen som vil at du skal lykkes

 

Branningeniør/branninspektør

 

Beskrivelse av arbeidsplass

På vår forebyggende avdeling er det ledig 1 stilling i 100% som branningeniør/branninspektør med tiltredelse fra 01.08.13. Stillingen vil i stor grad bestå av motivasjons- og informasjonsarbeid innen brannvern, undervisning, kurs og øvelser. Forebyggende er fra før bemannet av leder, 3 ingeniører, 1 feierinspektør, 1 feier, 3 brannvernkontrollører og 1 lærling.

 

Stillingen har kontorsted ved Kopervik brannstasjon.

 

Arbeidsoppgaver

- Motivasjons- og informasjonsarbeid innen brannvern, herunder undervisning, kurs og øvelser

- Tilsynsarbeid og saksbehandling iht. HMS - og brannlovgivningen

- Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern og HMS, herunder prosjektrelaterte kampanjer eller satsningsområder.

 

Kvalifikasjoner

Formelle kvalifikasjonskrav fremgår av "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen", § 7-6

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:

- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller

- yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I, eller

- fagutdanning som feiersvenn.

 

Med annen relevant utdanning/kompetanse på høyskolenivå mener vi:

- utdanning innen byggrelaterte fag, HMS, samfunnssikkerhet, beredskap, lærerutdanning/pedagogikk.

 

Ansatte må da påregne utdanning ved Norges brannskole.

 

Den som ansettes må ha ambisjoner om en effektiv brannforebyggende avdeling. Vedkommende må være flink til å samarbeide og kommunisere, både internt i brannvesenet og eksternt.  Videre vil det bli lagt stor vekt på personlig og faglig integritet, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

 

Det må fremlegges utvidet politiattest ved tilbud om ansettelse. I tillegg kreves førerkort minimum kl. B, samt at den som tilsettes disponerer egen bil i tjenesten

 

Personlige egenskaper

Vi vektlegger at vårt personale har evne til:

- samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling

- å jobbe målrettet og resultatorientert

- å gi og ta imot veiledning

- å arbeide selvstendig og strukturert

 

Vi kan tilby

- gode arbeidsvilkår

- godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø

- mulighet til å arbeide både selvstendig og i team

- gode pensjons- og forsikringsordninger

- lønn etter utdannelse og kvalifikasjoner

- bevisst satsning på kompetansehevning via kurs, seminarer og videreutdanning

- mulighet for deltakelse i brannvesenets beredskap som deltidsbrannmann/røykdykker, forutsatt at kravene knyttet til beredskapen tilfredsstilles.

 

Slik søker du

Karmøy kommune mottar bare elektroniske søknader. Du må registrere og logge deg denne siden: http://www.karmoy.kommune.no/no/ledig-stilling-1

Dersom du trenger hjelp til å søke stilling elektronisk, kan du henvende deg til servicetorget på rådhuset, alle bibliotek, helse- og sosial sentre og sykehjem i kommunen. NAV arbeid kan også bistå denne hjelpen.

 

Søknadsfrist: 22.04.2013

Utlyst dato: 06.04.2013

Vår ref.: 3089-GDI

 

Kontaktpersoner

Audun Matre, Leder Forebyggende, 52 85 52 00, 90775428, [email protected]

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann