Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ALARMSENTRALOPERATØR

Arbeidsgiver: Alarmsentralen 110 Telemark
Søknadsfrist: 16.06.2013
 

Alarmsentralen 110 Telemark betjener mottak av meldinger om brann og ulykke fra befolkningen i Telemark Fylke over nødnummer 110, og sørger for at tilstrekkelig innsatsstyrke alarmeres. Dekningsområdet er på 15 299 km² og har ca. 167 000 innbyggere.  Alarmsentralen utalarmerer 9 brannvesen fordelt på 21 brannstasjoner.

110-Telemark er et interkommunalt samarbeid i henhold til Kommunelovens § 27 med Skien kommune som vertskommune fra 1. januar 2004. Som vertskommune har Skien ansvaret som arbeidsgiver. Alarmsentralen har totalt 15 ansatte. 12 operatører sikrer kontinuerlig 2-manns betjening.

 

Det er ledig fast 100 % stilling som alarmsentraloperatør med 6-skifts ordning.

 

Ved interne søkere vil det bli vurdert å ansette i en 3 årig engasjementstilling. Interne søkere må da avklare permisjon fra arbeidsgiver.

 

Stillingsbeskrivelse

 

Ansvarsområde:

·      Betjene nødnummer 110 og utalarmering av tilstrekkelig innsatsstyrke.

·      Sørge for den nødvendige løpende kontakt med ansvarshavende ved alle typer aksjoner, innsatser, hjelpetjenester o.l.

·      Ta imot og formidle alle inngående alarmer og henvendelser til rette vedkommende i henhold til gitte instrukser og etter beste faglige skjønn.

·      Være oppdatert og kontrollere i henhold til rutiner alt utstyr, programmer, planer mm. som tilligger alarmsentralen.

 

Hovedarbeidsområde:

·      Betjene og rettlede publikum ved alle typer henvendelser

·      Betjene alle brannvesen i dekningsområdet

·      Samarbeide med andre nødalarmeringssentraler i dekningsområdet

·      Betjene alle inngående alarmer og følge disse opp.

 

Rapporterer til:

            Daglig leder av alarmsentralen, og i dennes fravær «Overbrannmester - alarmsentral».

 

Stedfortreder for:

            Ingen

 

Stillingens stedfortreder:

            Den andre alarmsentraloperatøren.

 

Stillingen

Stillingen krever gode evner til kundebehandling og service, gode evner og interesse for håndtering av «stressende» situasjoner og IKT.

  

Kvalifikasjonskrav

Fortrinnsvis utdanning som ”operatør på nødalarmeringsentral” i henhold til kvalifikasjoner i henhold til «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» § 7-5 , hvilket vil si:

Yrkesutdanning som brannkonstabel

Befalsutdanning ved Norges brannskole beredskapsutdanning trinn I

Yrkesutdanning som operatør ved nødalarmeringssentral.

 

Stillingen krever grunnleggende kunnskaper og forståelse innen IKT, samt bilsertifikat kl. B.

Søkere med erfaring/bakgrunn fra annen nødetats nødalarmeringssentral vil kunne bli vurdert.

Betingelser

Stillingen innebærer normalt helkontinuerlig skift med gjennomsnitt 33,6 t/uke arbeidstid i 6-skiftordning, hvor skiftplanen avgjøres etter drøftinger i henhold til ordinære regler.
Lønn 393.000,- pluss skift og ulempetillegg. Pensjonsbetingelser: Iht. regler for Skien kommunale pensjonskasse.

 

Stillingen er ledig med tiltredelse august/september 2013.

Søknadsfrist:16. juni. 2013.

 

Søknader skal minst inneholde:

¨      utfylt søknadsskjema, se www.skien.kommune.no, klikk på Ledige stillinger

¨      orginaler vitnemål/attester medbringes på evt. intervju

¨      (andre dokumenter vil intervjuutvalget be om dersom det finner det formålstjenlig)

 

Nærmere opplysninger fås ved henv. til overbrannmester Ann Kristin Knutsen, 468 93 550.
Besøk gjerne Alarmsentralens hjemmesider:
www.110telemark.no

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann