Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 14.06.2013
 

Ledige stillinger i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 

Branninspektør

i avdeling for brannforebyggende

 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene.

Selskapet eies av følgende 9 kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg. Rennesøy, Kvitsøy, Klepp, Time og Gjesdal. Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.brannsr.no

 

Avdeling for brannforebyggende har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å redusere brannskadene i medlemskommunene, og holde disse på et lavt nivå. Avdelingen oppnår dette med et tverrfaglig arbeid i seksjonene tilsyn, feiervesen og øvelse & opplæring.

 

Dersom du ønsker å være med på denne utfordringen er det nå ledig stilling som branninspektør i tilsynsseksjonen. En jobb her vil gi deg muligheten for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, å sikre liv og verdier for samfunnet.

 

Stillingsomtale:

 

Arbeidsoppgaver

-                      Branntilsyn i særskilte brannobjekter

-                      Informasjon og motivasjonstiltak særskilte brannobjekter

-                      Spesialområde etter avtale med seksjonsleder

-                      Annet brann- og sikkerhetsforebyggende arbeid

Arbeidet består blant annet av å gjennomføre tilsyn og kontrolloppgaver i større og mindre virksomheter. Denne oppgaven vil kunne gi deg gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. Vi ønsker å bidra til din karriereutvikling gjennom vårt interne opplæringsprogram, og praktisk arbeid med tilsyn og kontrolloppgaver.

Våre tilsyn og kontrolloppgaver er lagt opp til at vi skal være systemrettet, objektiv, motivering- og orienteringsrettet. De fleste av våre tilsyn har som hovedmål å påse at eiere og brukere av særskilte brannobjekter er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser, og at forhold som har betydning for redningsoppgaver og slokking av branner er ivaretatt.

 • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunenes innbyggere.
 • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde
 • Noen oppgaver må unntaksvis påregnes utført på kveldstid og helg

Kvalifikasjoner

 

Grunnleggende kompetansekrav til stillingen fremkommer av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, § 7-6. Med bakgrunn i kompetansekravet går vi bredt ut og søker dere med:

§  Brannteknisk utdanning på høgskole nivå. Nyutdannede oppfordres til å søke
§  Bachelor grad innen relevante fagretninger slik som bygg relaterte fag, elektro, HMS, samfunnssikkerhet, verne/sykepleie o.l
§  Yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen
§  Fagutdanning som feiersvenn
§  Relevant yrkeserfaring / kompetanse kan kompensere for ovennevnte krav.

Den eller de som ansettes må påregne forebyggende utdanning ved Norges brannskole.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i- og erfaring i bruk av IKT som verktøy
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til nytenking
 • Engasjement

 Ansettelsesvilkår

 

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

 

 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.
 • Arbeidssted for tiden ved avdelingens kontorer på Stavanger- eller Sandnes brannstasjon.
 • Førerkort for bil, klasse B.
 • Søkeren må kunne fremlegge politiattest.

Spørsmål

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Frode Strøm 51502349 / 90738544.

 

Søknadsfrist:

 

Søknad med avskrift av vitnemål og attester sendes Brannvesenet Sør - Rogaland,

Jærveien 107, 4318 Sandnes innen 14. juni 2013.

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid.

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann