Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Øvre Romerike brann og redning IKS
Søknadsfrist: 20.06.2013
 
ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS 
 
L E D I G E   S T I L L I N G E R   S O M
B R A N N I N G E N I Ø R
DET ER LEDIG HELE FASTE STILLINGER SOM BRANNINGENIØR
 
Øvre Romerike brann og redning IKS er et heleid interkommunalt selskap for kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nes, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal

ANSVARSOMRÅDER
•          Brannforebygging: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal, gjennom tilsyn og informasjonsvirksomhet, bidra til å redusere risiko for brann og ulykker i eierkommunene.
•          Samhandling med eierkommunene: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bistå kommunene i oppgaver knyttet til arealplanlegging og byggesaksbehandling.
•          Internt samarbeid: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bidra til at selskapet drives på en effektiv og forsvarlig måte.
•          Publikumskontakt: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bidra til at selskapet har god kontakt med publikum et godt omdømme i alle eierkommunene.
•          Ekstern kursvirksomhet: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal tilby kurs og øvelser på markedsmessige betingelser.
•          Økonomistyring: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bidra til at avdelingen driftes innen vedtatt økonomisk ramme.
•          Intern rapportering: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bidra i utarbeidelse av rapporter slik selskapet har bestemt.
•          Ekstern rapportering: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bidra i utarbeidelse av rapporter til eierkommunene og overordnet myndighet slik selskapet har bestemt.
•          Utvikle felles bedriftskultur: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal bidra i forvaltningen av selskapets verdigrunnlag og bedriftskultur.
•          Utvikling av selskapet: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling skal se muligheter for forbedring og effektivisering av tjenesten.
•          Rapportering: Medarbeiderne i Forebyggende avdeling rapporterer til avdelingssjefen.

FAGOPPGAVER OG FAGANSVAR
•     Gjennomføre tilsyn med tilhørende saksbehandling
•     Saksbehandling knyttet til farlig stoff
•     Bistå ved øvelser (teoretisk og praktisk)
•     Veilednings- og informasjonsarbeid
•     Bistå ved utarbeidelse av objektsyn og innsatsplaner
•     Andre oppgaver tilpasset kompetanse/kvalifikasjoner og interesse.  
 
KVALIFIKASJONER
o    Utdanning som branningeniør evt. HMS-ingeniør
o    Må oppfylle kravene til uttømmende politiattest.
o    Må ha førerkort i klasse B samt kunne disponere privat bil i tjenesten.
 
UTFYLLENDE INFORMASJON
-    Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingene
-    Øvre Romerike brann og redning IKS vil ha sitt hovedkontor i Ullensaker kommune.
-    Lønn og annen godtgjørelse etter avtale. 
-    For ytterligere informasjon kan avdelingssjef Ivar Husås kontaktes på telefon 
971 14034 eller på e-post [email protected] eller nestleder forebyggende Erland Bjørk på  telefon 918 74 511 eller e-post [email protected]
 
-    Søknad med vedlegg sendes til Øvre Romerike brann og redning IKS på e-postadresse:  [email protected] eller post:
Øvre Romerike brann og redning IKS, Industrivegen 28, 2069 Jessheim 
 
-    Merk søknaden «Branningeniør».
-    Søknadsfrist: 20.6.2013.
 
Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søker bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forspurt om dette.
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann