Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FEIER

Arbeidsgiver: Tinn brannvesen
Søknadsfrist: 26.06.2013
 

Tinn brannvesenet søker etter 1 feier i 100 % stilling som utøvende feier.

 

Feiertjenesten drives av Tinn kommune / brannvesenet med brannsjef som leder. Det er 1,4 årsverk til feiertjenesten. 1 årsverk til utøvende feiing og 0,4 årsverk til administrasjon / feiing.  Stillingen vil være dagtidsarbeid med 37 ½ timers arbeidsuke.  Stillingen kan føre til fagbrev i feierfaget som praksiskandidat (tidligere § 20 kandidat).

 

Feier:

Arbeidsoppgaver

 • Feie piper, frese piper, ta ut sot og utlevering av batteri til røykvarslere.
 • Lage nødvendig feierredskap.
 • Holde orden innen for sitt arbeidssted.
 • Legge ut lapper som varsler feiing og tilsyn.
 • Fylle ut skjema etter feiing og tilsyn.
 • Koordinere avtaler med huseier for feiing og tilsyn.
 • Kontroll, ettersyn og vedlikehold av feierbil.
 • Kontroll av hjemmekompostering av organisk avfall.
 • Delta i brannvesenet ved behov.
 • Holde seg i fysisk form.
 • Arbeide i forhold til HMS tiltak
 • Andre arbeidsoppgaver etter bestemmelser av brannsjefen.

 

Ønsket kvalifikasjoner:

 • Svennebrev i feierfaget
 • Søkere må inneha førerkort klasse B.
 • Søkere med fagbrev innenfor et håndverk er et fortrinn.
 • Være vandt med å jobbe i høyden.
 • Være villig til å ta den opplæring som arbeidsgiver krever.

 

Personlige egenskaper:

 • Mål og resultatorientert
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner i språket norsk
 • Serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Evne til nytenking
 • Gode datakunnskaper
 • Evne til å tilpasse seg et fellesskap med personlig orden / folkeskikk / vise hensyn
 • Bør ha gode lokalkunnskaper om området Tinn kommune
 • Interesse for fagområdet

 

 

Øvrig kriterier arbeidsgiver søker er: 

 • Søker bør være i aldersgruppen fra 21 til 35 år.
 • Søker må ha boplikt i Tinn kommune.
 • Søkeren må også være fysisk og psykisk skikket for arbeidet og god helseattest

 

For å drive feiertjenesten mest effektivt er arbeidsgiver avhengig av at søker ikke har tillegg stillinger.

 

Brannstasjonen er lokalisert til Svadde industriområder på Rjukan. 

 

Lønn etter gjeldende tariff.

 

Søknadsfrist: 26.06.2013.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til brannsjef tlf 35 08 29 01

 

Vi ber om at søkere benytter elektroniske søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Politiattest, bekreftende attester, vitnemål, CV og godkjent helseattest av ny dato må ettersendes til Tinn kommune og vil ikke bli returnert. Søknadsskjema finnes på Tinn kommunes hjemmeside www.tinn.kommune.no

 

Attester sendes til:

Tinn Kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan eller sendes elektronisk til [email protected]

 

Merk konvolutten / skriftlig søknad med ID 708

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann