Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/ BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Kristiansund brann- og redningsvesen (KBV)
Søknadsfrist: 19.08.2013
 

Kristiansund brann- og redningsvesen (KBV) har ansvar for forebyggende arbeid, feiing og brann- og ulykkesberedskap i Kristiansund med til sammen 24 000 innbyggere og regionsamarbeid med Averøy kommune med 5 600 innbyggere. Brannvesenet holder til i lokaler midt i byen, 38 ansatte og en moderne bilpark.

 

BRANNINGENIØR/ BRANNINSPEKTØR

Kristiansund brann- og redningsvesen har ledig stilling som branningeniør/ branninspektør ved forebyggende avdeling, st. nr. 6327.

Arbeidsoppgaver
- Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter etter HMS- og brannlovgivningen.
- Delta som instruktør i interne og eksterne kurs og øvelser i regi av KBV.
- Informasjonsarbeid i henhold til brannvernlovgivningen.
- Deltagelse i reservestyrken
-
Andre oppgaver etter behov, delegert av brannsjefen.

 

Kvalifikasjonskrav
- Vi søker fortrinnsvis ingeniør med høgskoleutdanning som branningeniør, byggingeniør eller HMS- ingeniør (eller relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå). Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
-
Gode samarbeidsegenskaper og serviceinnstilling, kunne vise initiativ og ha evne til å motivere og inspirere i team.
-
Gyldig førerkort klasse B. Må ved enkelte anledninger kunne stille med egen bil.
-
Kurs i forebyggende brannvern (kan eventuelt tas etter tiltredelse).
-
Vi søker etter en utadvendt person som kan arbeide selvstendig, er resultatorientert, strukturert og har gode kommunikasjonsevner.
-
Fremleggelse av utvidet politiattest ved tilbud om ansettelse.

 

Vi tilbyr

En variert arbeidsdag med faglige utfordringer i et arbeidsmiljø som har brannsikkerhet i fokus og som er villig til å ta i et tak når det trengs.

Lønn etter ansvar og arbeidsoppgaver tillagt stillingen.

Stillingen er ledig pr. dato og tiltredelse skjer etter avtale.

 

Kontaktpersoner:

Brannsjef Knut Larsen, tlf. 71 57 42 65/ 952 26 596.

Leder forebyggende avd. Gunnar Grimsmo Jensen, tlf. 71 57 42 66/ 412 30 621.

 

Søknadsfrist: 19. august 2013.

 

Øvrige vilkår
Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Kommunen har gode pensjons- og personalforsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden.  Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknad

Du søker stillingen ved å fylle ut søknadsskjema på www.kristiansund.no. Skjema fylles ut på skjermen og overføres direkte til kommunens saksbehandler når du trykker på ”send inn”. Du kan søke på flere stillinger i samme skjema. Kryss av i boksen til venstre for aktuell stilling. Deler av den videre saksbehandling skjer elektronisk, det er derfor viktig at søker fyller ut så fullstendig og relevant som mulig. Du får en elektronisk bekreftelse på at søknaden er mottatt samt et eget referansenummer. Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.


Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet.
Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann