Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNKONSTABEL (DELTIDSSTILLING)

Arbeidsgiver: Mosseregionene Interkommunale Brann- og Feiervesen
Søknadsfrist: 25.08.2013
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med over 73.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

I vår beredskapsstyrke har vi ledige stillinger som

BRANNKONSTABEL (deltidsstilling)

Det er ledig flere stillinger i dreiende deltidsturnus som brannkonstabel på brannstasjonene i Vestby og i Rygge. Absolutte minimumskrav for å bli vurdert som aktuell søker til stillingene er (jf. MIB’s ansettelseskriterier av 25.01.13):
o Oppfylle kvalifikasjonskrav som brannkonstabel ihht dimensjoneringsforskriften § 7-3
o Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel – som innebærer inntil to års systematisk internopplæring i brannvesenet og Norges Brannskoles grunnkurs for brannkonstabel
o Ha førerkort minst klasse C og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)
o Førerkort minst klasse C kreves for kjøring av MIB’s større utrykningskjøretøy
o Kompetansebevis for utrykningskjøring gir rett til å føre utrykningskjøretøy under utrykning og kreves av personell med funksjon som sjåfør i MIB
o Tilfredsstille MIB’s fysiske og psykiske krav
o Krever tilfresstillende gjennomføring av kondisjonstest, vanntest, arbeidstest, høydetest, klaustrofobitest og arbeidtilsynets belastningstest for røyk- og kjemikaliedykkere
o Ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
o Kunne forstå samt gjøre seg forstått både muntlig og skriftlig ved bruk av norsk språk
o Være personlig skikket/egnet for stillingen
o Bli vurdert som skikket/egnet av MIB gjennom ansettelsesprosessen i MIB
o Fremlegge politiattest samt helseattest før tiltredelse
o Attestene skal innhentes av søkeren og fremvises for MIB dersom tilbud om stilling gis

Dreiende deltidsturnus medfører ukelange vaktperioder i gjennomssnitt hver 4. uke med vaktbytte mandag kl. 17.00. Det er ikke vaktplikt mellom 07.00 og 17.00 på hverdager, kun kveld, natt og helg/helgedag. Beredskapsvakt vil, som følge av dette, berøre arbeidsforhold hos annen hovedarbeidsgiver i beskjeden eller ingen grad.

Stillingene lønnes ihht gjeldende Hovedtariffavtale, sentrale særavtaler og lokale avtaler.

Evt. annen informasjon kan fås ved henvendelse til oss på telefon 69 24 78 50 (hverdager 08:00 og 15:00), eller på e-post til [email protected].

Skriftlig søknad med tilhørende CV sendes til Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen, Postboks 716, 1509 Moss eller til e-postadressen [email protected].
Frist for å levere søknad er 25. august 2013.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann