Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

HJELPEARBEIDER I FEIERFAGET

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 31.10.2013
 

Ledige stillinger i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 

Hjelpearbeider i feierfaget

i avdeling for brannforebyggende

 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene.

Selskapet eies av følgende 9 kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg. Rennesøy, Kvitsøy, Klepp, Time og Gjesdal. Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.brannsr.no

 

Avdeling for brannforebyggende har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å redusere brannskadene i medlemskommunene, og holde disse på et lavt nivå. Avdelingen oppnår dette med et tverrfaglig arbeid i seksjonene tilsyn, feiervesen og øvelse & opplæring.

 

Feierfaget

I Norden har feierfaget røtter tilbake til 1600-tallet, da den dansk-norske kongen Kristian IV hentet faglærte feiere fra Tyskland for å feie skorsteinene på sine slott. Siden den gang har faget utviklet seg mye og tilpasset seg tidens krav. Brannforebyggende tiltak, tilsyn og informasjon har i dag en mer sentral rolle enn tidligere, da feiing av skorsteiner var hovedbeskjeftigelsen.

De samfunnsmessige konsekvensene av branner er alvorlige med hensyn til både personskader og økonomiske tap. Gjennom informasjon om riktig montering og bruk av fyringsanlegg og andre brannforebyggende tiltak skal feierfaget bidra til å forebygge brann og annen skade. Feierfaget kan på den måten medvirke til å sikre store samfunnsverdier. Videre skal faget bidra til å redusere utslipp fra fyringsanlegg, og dermed bekjempe luftforurensning og hindre skader på miljøet.

 

Som et ledd i å rekruttere medarbeidere til feierfaget har vi besluttet å tilby den rette personen en stilling som hjelpearbeider i feierfaget.

Dette vil gi den rette personen muligheten for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, å sikre liv og verdier for samfunnet. Vedkommende må forplikte seg til å fullføre utdanningen som feier som praksiskandidat.

Denne ordningen gjelder for voksne som har lang og allsidig praksis innenfor et fag, men som mangler formell fagutdanning. Opplæringslovens § 3-5, gir deg mulighet for å avlegge fagprøve/svenneprøve i faget etter nærmere bestemmelser.

 

Krav til teori

Praksiskandidater må avlegge en egen teorieksamen i lærefaget j.fr forskrift til opplæringsloven, § 3-55. Brannvesenet Sør-Rogaland vil sørge for nødvendig teori ved Norges brannskole ved deltakelse i kurs innen yrkeslære for feierfaget.

 

Krav til praksis

For praksiskandidater skal samlet praksis/arbeidserfaring og eventuell tidligere utdanning være 25 prosent lengre enn den fastsatte læretiden i faget. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor hovedområdene i læreplanen for feierfaget. Praksisen skal være relevant og allsidig.
 

I praksisperioden vil du få opplæring i og arbeide med:

 • Feiing av piper og ildsteder i.h.h.t forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
 • Tilsyn med fyringsanlegg i.h.h.t forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
 • Opplæring ventilasjonsanlegg
 • Vedlikehold av utstyr
 • Delta i brannforebyggende informasjonsarbeid
 • Andre forefallende gjøremål i feiervesenet.
 • Andre oppgaver gitt av leder.

Kvalifikasjoner

 • Allmenn videregående utdanning eller annen relevant teoretisk utdanning
 • Annen relevant yrkeserfaring
 • Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner
 • Serviceinnstilling
 • Evnen til å jobbe selvstendig
 • Førerkort klasse B

Ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

 

 • Lønn i h.h.t HTA kap 4 avhengig av ansiennitet og yrkesbakgrunn.
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.
 • Arbeidssted for tiden på feierbadet på Åsen.

Det kreves med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 18  plettfri vandel og det må fremlegges politiattest.

 

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til

Seksjonsleder i feiervesenet Richard Gundersen 5150226 / 901 44 977

Avdelingsleder Frode Strøm 51502349 / 90738544.

 

Søknadsfrist:

Søknad med avskrift av vitnemål og attester sendes Brannvesenet Sør - Rogaland,

Jærveien 107, 4318 Sandnes innen 31.10.2013.

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann