Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Ringerike Brann- og redningstjeneste
Søknadsfrist: 26.10.2013
 

Brannsjef Ringerike Brann- og redningstjeneste

Stillingen er 100% fast og er ledig for tiltredelse 1. mai 2014.

Ringerike byr på flott natur, historiske steder, landlig idyll og bykultur. Kommunen har et mangfoldig næringsliv, gode utdanningstilbud og rike muligheter for friluftsliv. Ringerike ligger sentralt i Østlandsområdet - en times kjøring fra Oslo, Drammen og Gardermoen. Ringerike kommune har 29400 innbygger og et areal på 1 500 kvadratkilometer. Hønefoss er en pulserende by med et rikt kulturliv. Byen er kommune- og regionsenter og har 15000 innbyggere.

Leder for Brann- og redningstjenesten er faglig og administrativ leder for brann- og feiervesenet, som er en egen enhet innen Tekniske områder. Brann- og redningstjenesten dekker geografisk Ringerike og Hole kommuner. Stillingen er underlagt kommunalsjef Tekniske områder.

Krav til å kunne utføre tjenesten er beskrevet i dimensjoneringsforskriften § 7-11, samt det som er spesifisert i Brannvernloven angående ansvar og fullmakter for Brannsjefen.

Ringerike brann og redningstjeneste har sin hovedstasjon i Hønefoss og bistasjoner på Sokna og Nes i Ådal. På hovedstasjonen er det det 40 ansatte fordelt på administrasjon 2 personer, utrykningsavdeling 25 personer i helkontinuerlig turnus, brannsynsavdeling 5 personer og feieravdeling 8 personer. Hver av bistasjonene har 12 innkallingsmannskaper uten vaktordning.

Leders hovedoppgaver:

 • Ledelse av Brann- og redningstjenesten, herunder personal- og budsjettansvar.

 • Administrasjon og ledelse av beredskapsarbeid, forebyggende arbeid og feiervesenet.

 • Overbefalsvakt i vaktordning med 5 – delt turnus

 • Sørge for faglig utvikling av brann- og redningstjenesten

 • Saksbehandling innenfor saksområdet

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole eller annen relevant høyskole.

 • Yrkesutdanning i forebyggende brannvern og befalskurs 3.

 • Praksis innen fagområdet.

 • Dokumenterte ledererfaringer

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling.

 • Førerkort kl. BE og kode 160 (utrykningskjøring)

Personlige egenskaper

 • Tydelig og, motiverende og inkluderende lederstil

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Evne til å gjennomføre prosesser

 • Løsningsfokusert og målfokusert

 • Evne og vilje til dialog og involvering av ansatte

Det vil være nødvendig med bosted sentralt i Ringerike eller Hole kommuner.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende, selvstendige arbeidsoppgaver

 • Inngår i kommunalsjefens ledergruppe.

 • Lønn etter avtale.

 • Avspasering og økonomisk kompensasjon for overordnet vakt.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til utdanning, må være villig til å gjennomgå nødvendig tilleggsutdanning.

Den som blir tilsatt må levere politiattest av ny dato samt tilfredsstillende helseattest.

Nærmere opplysninger om stillingen, kontakt brannsjef Bjørn Småbråten på telefon 482 70 738

Søknadsfrist. 26.10.2013

Søknadsskjema finnes på www.ringerike.kommune.no , bruk elektronisk søknadsskjema.

Kopi av vitnemål og attester returneres ikke.

Søknad merkes: saksnr 13/3436

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann