Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FOREBYGGENDE PERSONELL - FLERE

Arbeidsgiver: Tromsø Brann og redning
Søknadsfrist: 01.12.2013
 

Tromsø Brann og redning har 75 ansatte fordelt mellom fagavdelingene; brannforebyggende, beredskap og varslingsavdeling, samt en økonomisk administrativ stab.

Brann og redning har i dag samarbeid med flere nabokommuner blant annet når det gjelder forebyggende brannvern, og nye kommuner ventes å inngå i samarbeidet i nær fremtid.

Ved brannforebyggende avdeling har vi følgende ledige stillinger

1 overingeniør/nestleder i vikariat frem til 18. august 2014.

1 branningeniør i vikariat frem til 20. januar 2015.

1 branningeniør i fast stilling med fagansvar for særskilt tilsyn.

Som nestleder vil du være avdelingsleders faste stedfortreder, inngår aktivt i ledelse og utvikling av avdelingen med ansvar for utrednings- og utviklingsarbeid. Stillingen inngår som fast avløser i brannvesenets operative overbefalsordning og det kreves derfor erfaring fra tilsvarende funksjon samt gjennomført befalstrinn 3 fra Norges brannskoles. Stillingen rapporterer direkte til avdelingsleder.

Som branningeniør med fagansvar tilsyn vil du få ansvar for utarbeidelse av årsplaner og delplaner, samt faglig veilederansvar og oppfølging av medarbeiderne innen særskilt tilsyn.

Utover dette er alle stillingene tillagt tilsyn og saksbehandling, samt informasjon og veiledning innen forebyggende brannvern. Stillingene inngår i et team ved avdelingen og kan bli pålagt andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

For stillingene kreves utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskole­utdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller fagutdanning som feiersvenn. For stillingene som nestleder og fagansvarlig kreves i tillegg tilsynserfaring og gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern fra Norges brannskole.

Stillingene forutsetter gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner og at en behersker tekstbehandling som arbeidsverktøy. Det er ønskelig med kjennskap til DM-brann som tilsynsprogram.

Ved eventuelt internt tilsetning i utlyste stilling (er) blir det ledig fast stilling (event. vikariat) som brannforebyggende medarbeider (ingeniør) med hovedoppgaver innen særskilt tilsyn og saksbehandling, samt informasjon og veiledning innen forebyggende brannvern.

Det bes fremkomme i søknaden hvilken stilling du søker på.

Hva kan vi tilbyr?

Ny brannstasjon, fleksibel arbeidstid og et godt kvalifisert fagmiljø forankret i god lagånd og godt arbeidsmiljø hvor bl.a. tilbud om trening i arbeidstiden er en del av vår miljøbæring.

Stillingen har normal arbeidstid (dagtid) og den som tilsettes må bære uniform iht. gjeldende reglement, samt inneha førerkort for personbil. Det gjøres oppmerksom på at for stillingene må det påregnes arbeid i andre kommuner i forbindelse med vårt samarbeid innen fagområdet.

Tilsetting skjer iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Før tilsetting vil det bli avkrevd politiattest. Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Jonny Magne Nilsen, tel. 90016395. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes Tromsø Brann og redning, Forsøket 9, 9010 Tromsø. Søknadsfrist: 1. desember.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann