Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FEIERSVENN OG BRANNINSPEKTØR/ -INGENIØR

Arbeidsgiver: MOVAR IKS
Søknadsfrist: 28.02.2014
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med over 70.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside http://www.brann.movar.no/.

MIB forebyggende avdeling har behov for flere ansatte og det er ledige 100% stillinger som:

· Feiersvenn – to stillinger

· Branninspektør/ -ingeniør – to stillinger

Arbeidsoppgaver feiersvenn:

· Daglig utførelse av tjeneste knyttet til brannforebygging og vurdering av risikoreduserende tiltak gjennom feiing av og tilsyn med skorsteiner og ildsteder

· Gjennomføre informasjon- og motivasjonsvirksomhet overfor innbyggere og lokalsamfunn for øvrig

Arbeidsoppgaver branninspektør/ -ingeniør:

· Daglig utførelse av tjeneste knyttet til brannforebygging og vurdering av risikoreduserende tiltak gjennom tilsyn i særskilte brannobjekter

· Gjennomføre kurs-, øvelser og undervisning samt annen informasjon- og motivasjonsvirksomhet overfor innbyggere og lokalsamfunn for øvrig

Felles for stillingene:

· Gjennomføring av arbeidsoppgaver foretas med bakgrunn i både felles og selvstendig planlegging- under forutsetning av at gitte rammer og bestemmelser følges.

· Ved ansettelse legges det vekt på søkere som oppfyller kvalifikasjonskrav som feiersvenn etter § 7-4 i dimensjoneringsforskriften eller som branninspektør etter § 7-6 i dimensjoneringsforskriften. Det er også viktig at den som ansettes har en personlig egnethet som passer inn i vår organisasjon og i stillingen for øvrig.

· Mulighet til å gjennomføre enkelte beredskapsoppgaver hvis behovet er tilstede.

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekkes av lønn).

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til konstituert avdelingssjef forebyggende avdeling Hanne Berland på telefon 69 24 78 50/69 24 78 58 på hverdager mellom 08:00 og 15:00, eller ved å sende e-post til [email protected].

Skriftlig søknad med tilhørende CV sendes til Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen, Postboks 716, 1509 Moss eller til e-postadressen [email protected]. Frist for å levere søknad er 28.02.2014. Oppgi hvilken stilling du søker.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann