Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

TILSYNSPERSONELL

Arbeidsgiver: Drammensregionens brannvesen IKS
Søknadsfrist: 20.02.2014
 
Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap, eid av Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Hovedstasjonen ligger i Drammen. Vi har forebyggende- og beredskapsansvar i eierkommunene og er sekretariat for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Buskerud. Selskapet skal være pådriver for arbeidet med samfunnssikkerheten i eierkommunene. Vi skal yte trygghet og sikkerhet til 150 000 innbyggere, og 225 dyktige medarbeidere (hel- og deltid) fordelt på 9 stasjoner sørger for dette. DRBV skal være blant de ledende brannvesen i Norge.

Tilsynspersonell

DRBV er en levende og offensiv organisasjon i vekst og med et tydelig samfunnsoppdrag. Vi har et godt arbeidsmiljø, spennende og mangeartede arbeidsoppgaver.

Stillingen er en del av et spennende miljø ved forebyggende avdeling. Avdelingen skal gjennom målrettet forebyggende arbeid bidra til å redusere antall branner og ulykker samt konsekvensene av disse.

Personen må være villig til å ta nødvendige kurs ved NBSK for å ivareta formelle kompetansekrav i ”Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6”.

Formalkompetanse:

Arbeidsoppgavene består i å utføre tilsyn i brannobjekter. Vi kontrollerer virksomheters HMS, brannvernarbeid og at eiere har kontroll på bygningers branntekniske tilstand. Etter tilsynet skrives det en rapport som følges opp med saksbehandling. Eksempler på brannobjekter er sykehjem, sykehus, hoteller, utesteder, industri, barnehager, med mer. Arbeidet medfører også deltagelse i motivasjons- og informasjonstiltak rettet mot innbyggerne. Dette innebærer noe undervisningsvirksomhet.

Tverrfaglig kompetanse er en styrke og vi ønsker å ansette personer med ulik kunnskap og erfaringsbakgrunn. Du må ha førerkort klasse B.

Det vil for øvrig bli lagt vekt på:

  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Gode kunnskaper i og erfaring fra bruk av IKT som verktøy
  • Personlige egenskaper
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Fleksibel og løsningsorientert
  • Kontaktskapende
  • God helse og fysikk
  • Stor arbeidskapasitet
  • Orden, struktur og ryddighet

DRBV skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens og regionens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn eller etnisk bakgrunn.

Vi kan tilby spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.

Vi har godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger. Vi ligger sentralt i Drammen nær buss og tog og vi har gode parkeringsmuligheter. Vi har gode treningsmuligheter og fleksibel arbeidstid.

Tilsettingen skjer etter gjeldende lover og reglement og så snart som praktisk mulig.

Lønn etter avtale og offentlige pensjonsvilkår.

For ansettelse kreves gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Denne må framlegges før eventuell tilsetting i stillingen. Stillingen har taushetsplikt og krav om bruk av uniform.

Nærmere opplysninger v/seksjonsleder Per Døviken tlf 32 27 73 62/ 936 28280 eller overingeniør Irene Romkes Horgen tlf. 32 27 73 61 / 905 89 412

Søknad skrives via vår hjemmeside: http://www.drbv.no/ innen 20.02.2014.

I henhold til offentlighetslova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dersom anmodningen om unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil søker bli varslet om dette.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann