Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNKONSTABEL DAGTURNUS OG DELTID

Arbeidsgiver: Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB)
Søknadsfrist: 05.05.2014
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby og Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB), er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca. 74.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside http://www.brann.movar.no/

I vår beredskapsavdeling har vi for tiden ledig stilling som:

·       Brannkonstabel Dagturnus

Brannkonstabelen skal utføre tjeneste knyttet til spesielle oppgaver i MIBs beredskapsavdeling i avtalt vaktturnus. Dette medfører deltakelse som en av 8 mannskaper i dagturnusstyrken. Brannkonstabelen må i noen grad påregne ekstratjeneste/overtid i beredskapsstyrken ved særskilt oppstått behov, herunder fravær grunnet ferie, sykdom og kurs mv.

Stillingene hører organisatorisk til i beredskapsavdelingen med brannmester som nærmeste overordnet. Ved tjeneste i beredskapsstyrken, avgjør den ansattes funksjon i styrken hvem som er den ansattes nærmeste overordnede. Arbeidsoppgaver/-område vil fremgå av stillingsbeskrivelse.

Dagturnusstillinger kan kombineres med deltakelse i MIBs deltidsstyrke med dreiende hjemmevakt dersom øvrige krav tilfredsstilles, og behov for mannskap til denne tjenesten er tilstede.

·       Brannkonstabel Deltid

Det er ledig stilling i dreiende deltidsturnus som brannkonstabel tilknyttet brannstasjonen i Vestby. Dreiende deltidsturnus medfører ukelange vaktperioder i gjennomsnitt hver 4. uke med vaktbytte mandag kl. 17.00. Det er ikke vaktplikt mellom 07.00-17.00 på hverdager, kun kveld natt og helg/helgedag. Beredskapsvakt vil normalt som følge av dette, berøre arbeidsforhold hos annen hovedarbeidsgiver i beskjeden eller ingen grad.

Felles krav til begge stillinger:

Absolutte minimumskrav for å bli vurdert som aktuell søker til stillingen er (jf. MIBs ansettelseskriterier av 25.01.13)

 • Oppfylle kvalifikasjonskrav som brannkonstabel ihht dimensjoneringsforskriften §7-3
  • Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel – som innebærer inntil to års systematisk internopplæring i brannvesen og Norges Brannskoles grunnkurs for brannkonstabel. Annen tilsvarende kompetanse må bekreftes og godkjennes av NBSK eller DSB.NB!Denne godkjenningen/bekreftelsen må ligge ved søknaden.
 • Ha førerkort minst klasse C og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)
  • Førerkort minst klasse C kreves for kjøring av MIB`s større utrykningskjøretøy
  • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy gir rett til å føre utrykningskjøretøy under utrykning og kreves av personell med funksjon som sjåfør i MIB.
 • Tilfredsstille MIBs fysiske og psykiske krav
  • Krever tilfredsstillende gjennomføring av kondisjonstest, vanntest, arbeidstest, høydetest, klaustrofobitest og Arbeidstilsynets belastningstest for røyk- og kjemikaliedykkere.
 • Ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Kunne forstå, samt gjøre seg forstått både muntlig og skriftlig ved bruk av norsk språk.
 • Være personlig skikket/egnet for stillingen
  • Bli vurdert som skikket/egnet av MIB gjennom ansettelsesprosessen i MIB.
 • Fremlegge politiattest samt helseattest før tiltredelse.
  • Attestene skal innhentes av søkeren og fremvises for MIB dersom tilbud om stilling gis.

Stillingene lønnes i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale, sentrale særavtaler og lokale avtaler. Det er pliktig medlemskap i pensjonskasse. MOVAR IKS er tilknyttet egen bedriftshelsetjeneste.Ansatte gis mulighet til å leie bedriftshytte etter søknad.

Evt. annen informasjon kan fås ved henvendelse til oss på telefon 69 24 78 50 (hverdager 08:00-15:00) eller på e-post til [email protected]

Søknad med kortfattet CV sendes pr. epost: [email protected] eventuelt pr. post til

MIB, Postboks 716, 1509 Moss. Vennligst opplys om hvilken stilling du søker på.

Frist for å levere søknad er 05.05.2014
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann