Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SENIORRÅDGIVER LUFTHAVNTJENESTER – BRANN OG REDNING

Arbeidsgiver: Avinor
Søknadsfrist: 15.05.2014
 

Avinor eier og driver 46 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. I 2014 vil nær 50 millioner passasjerer reise gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.


Seniorrådgiver lufthavntjenester – brann og redning

Operative fellestjenester i Avinor søker Seniorrådgiver Lufthavntjenester – brann og redning

Viktige ansvars- og arbeidsoppgaver innen fagområdet

 • Gi faglig bistand til lufthavnene i forbindelse med drift
 • Bistå med utvikling av lufthavntjenester og kompetanse hos lufthavnene
 • Bidra med faglig innhold i opplæringen for fagområdet brann og redning
 • Være ressursperson innen fagområdet ved risikoanalyser, revisjoner, tilsyn, interne undersøkelser, anskaffelser og prosjekter
 • Delta i vurderinger av dimensjonering av utstyr og bemanning
 • Forvalte styrende dokumenter innen fagområdet
 • Andre oppgaver innen lufthavntjenester

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra eller kjennskap til lufthavndrift
 • Evne å se sammenhengen mellom regelverk og en praktisk hverdag
 • Beherske engelsk, både muntlig og skriftlig
 • God leveringsevne
 • Kjennskap til regelverk for lufthavntjenesten, plass-, brann- og redningstjeneste
 • Kjennskap til FDV systemer
 • Kunnskap om kvalitetsledelse, risikostyring og sikkerhetsledelse
 • Erfaring med prosjekter og prosjektledelse
 • Erfaring med bruk av elektroniske verktøy

Formelle krav

 • Relevant ingeniørutdannelse eller tilsvarende på høyskolenivå
 • Annen relevant utdannelse og erfaring eller kompetanse, kan vurderes som likeverdig

Personlig egenskaper

 • Åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
 • Evne å sette seg inn i nye fag og utfordringer
 • God formidlingsevne
 • Evne til å avslutte og levere oppgaver og prosjekter
 • Må kunne jobbe selvstendig, i grupper og prosjekter
 • Ha et helhetlig perspektiv og prioriteringsevne
 • Kunne representere Avinor på en profesjonell og tillitsvekkende måte utad, nasjonalt og internasjonalt

Avinor tilbyr lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Gode personalforsikringer. Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Forutsetning for tilsetting er at uttømmende politiattest kan fremlegges og godkjennes.

For nærmere informasjon, kontakt seksjonsleder Nils Øyvind Andersen tlf. 909 88 852 eller avdelingsleder Nina Ramberg tlf. 951 78 949.

Arbeidssted er hovedkontoret i Bjørvika, Oslo.

Søknadsfrist er 15. mai 2014

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann