Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

DELTIDSPERSONELL MED VAKT

Arbeidsgiver: Tinn brannvesen
Søknadsfrist: 01.06.2014
 

Tinn brannvesen søker deltidspersonell med vakt

 

Tinn brannvesen har 1 ledig stilling som deltidspersonell med vakt.

 

Brannvesenet er en beredskapsenhet og oppgavene for utrykningspersonellet er bla. brannutrykning, redning av liv, bekjempe akutt forurensing, røykdykking samt utrykning til trafikkuhell og farlige gods ulykker.

 

Beredskapstyrken er organisert i 4 vaktlag med 4 mannskaper på hvert vaktlag.

Hvert vaktlag har 2 brannmannskaper på døgnkontinuerlig vakt ved Rjukan brannstasjon og 2 brannmannskaper på døgnkontinuerlig ”hjemmevakt”.

 

Deltidspersonell med vakt har 1 døgnkontinuerlig ukesvakt hver fjerde uke. Det blir avholdt øvelse i denne perioden. I vaktperioden disponerer brannmannskapene tildelt vaktbil. Det er umiddelbar oppmøteplikt ved alarmering i vaktperioden. Stillingsstørrelsen er på 15,9 %.

 

Deltidspersonell med vakt

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i vakt turnus for deltidspersonell med vakt
 • Ha rollen som brannkonstabel / røykdykker ved utrykning
 • Delta på øvelser med deltidspersonell / skoler / institusjoner / bedrifter / andre
 • Følge opp HMS arbeid og dokumentasjon av utrykninger / øvelser
 • Kunne bli utkalt til alle typer redningsoppdrag innenfor egen region.


Arbeidsgiver ønsker søkere med følgende kvalifikasjoner:

 • Søkere må inneha førerkort klasse BC med påstemplet kode 160 (eller skaffe seg dette ved å bekoste det selv innen 6 mnd) og ha fylt 21år.
 • Søkere som har gjennomført røykdykkeropplæring eller tilsvarende ved Norges brannskole.
 • Søkere som har gjennomført deltidsreformen eller tilsvarende ved Norges brannskole.
 • Søkere med relevant fagbrev vil ha et fortrinn


Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Evne til nytenking
 • Evne til å tilpasse seg et fellesskap med personlig orden / folkeskikk / vise hensyn
 • Interesse for faget
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner


Andre kriterier for stillingen som arbeidsgiver søker:

 • Søker bør være i aldergruppen mellom 21- 35 år
 • Søker må ha boplikt i Tinn kommune
 • Søker må bo i nærheten til Rjukan brannstasjon eller 4 til 6 minutter til viktige brannobjekt i Tinn kommune.
 • Arbeidsforholdet som deltidspersonell med vakt skal være avklart med hovedarbeidsgiver med egen avtale.

 

Søkeren må også være fysisk og psykisk skikket for utrykningstjeneste og ha god helseattest samt at det stilles krav om bestått fysisk test (arrangeres ved brannstasjonen).

 

Søkere med brannrelatert bakgrunn og som har gjennomført nødvendig kurs for stillingen vil bli foretrukket.

 

Brannstasjonen er lokalisert til Svadde industriområder.  

 

Lønn etter gjeldende tariff.

 

Søknadsfrist: 1.juni 2014.

 

Stillingen kan tiltres fortløpende etter at internopplæring er gjennomført.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til brannsjef tlf 35 08 29 01.

 

Vi ber om at søkere benytter elektroniske søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig. Politiattest, bekreftende attester, vitnemål, CV og godkjent helseattest av ny dato må ettersendes til Tinn kommune og vil ikke bli returnert. Søkerskjema finnes på Tinn kommunes hjemmeside www.tinn.kommune.no

 

Attester sendes til:

Tinn Kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan eller sendes elektronisk til [email protected]

 

Merk konvolutten / skriftlig søknad med ID 789.

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann