Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune
Søknadsfrist: 17.08.2014
 

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Brannsjef

2. gangs utlysning

Vi søker en engasjert og dyktig medarbeider i stillingen som brannsjef.

Brannvesenet er et kasernert brannvesen, for tiden med 12 kasernerte og 4 deltidsmannskaper med hjemmevakt i dreiende turnus. I 2014 endres beredskapsorganiseringen til 8 kasernerte og 8 deltidsansatte med hjemmevakt. Forebyggende avdeling består av leder (varabrannsjef) og 2 feier/tilsynsstillinger.Hovedbrannstasjonen ligger i Kirkenes. I tillegg er et branndepot i Bugøynes samt 2 skogbranndepot i Pasvikdalen. Antall §13 bygg i kommunen er 82. Antall utrykninger totalt i 2012 var 148. Brannvesenet utfører også en del tilleggstjenester for andre kommunale enheter. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Brannsjefen har det overordnede ansvar for brannvesenet arbeidsoppgaver som også omfatter økonomi- og personalansvar.
 • Saksbehandling innenfor stillingens ansvarsområder.
 • Overordnet ansvar for tilsyn/feietjenesten.
 • Ansvar for materiell, opplæring og øvelser for mannskapene
 • Deltagelse i overbefalsvakt hver 4. uke.
 • Sørge for faglig utvikling av brann- og redningstjenesten.
 • Drive motivasjons- og informasjonsarbeid intern og eksternt.
 • Brannsjefen er leder av beredskapsavdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Kvalifikasjonskrav jfr ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ”§7-11.
 • Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til utdanning må være villig til å gjennomgå nødvendig tilleggsutdanning. 

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema (http://www.sor-varanger.kommune.no/ledige-stillinger.17881.no.html​ ). For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. 

Vi tilbyr

 • Flyttegodtgjøring etter avtale.
 • Lønn etter avtale,Vaktgodtgjørelse og eventuelle andre tillegg i hht gjeldende tariffavtaler. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontaktperson:

Enhetsleder Ivar William Kaski, E-post: [email protected] - mobil 908 87 094 / tlf. 78 97 7  521​

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann