Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VAKTLEDER, ELLER OPERATØR I 110-SENTRALEN

Arbeidsgiver: Asker og Bærum Brannvesen
Søknadsfrist: 12.10.2014
 
Asker og Bærum Brannvesen IKS er et brannvesen med ca 140 fast ansatte, fordelt på fire brannstasjoner. Vi ivaretar brann- og redningssikkerhet for over 170.000 innbyggere. 

Brannvesenet skal bidra til at Asker og Bærum er trygge kommuner å leve i – Vår visjon er at ingen skal skades eller omkomme i brann.
               
Vil du ta utfordringen sammen med oss – for våre innbyggere?


110-sentralen mottar nødmeldinger fra Asker og Bærum og utalarmerer kollegaer i eget brannvesen. I tillegg betjener sentralen cirka 800 brannalarmer fra virksomheter og cirka 5.000 brann- og innbruddsalarmer fra private boliger i Asker og Bærum. 110-sentralen har som en av de første nødsentralene i landet tatt i bruk det nye nødnettet med helt nye verktøy for radio, telefoni samt for oppdragshåndtering. Dette har blant annet ført til et faglig løft og tettere samarbeid med både nabobrannvesen, politi og helse.

Avdelingen har 17 faste ansatte; fem vaktledere og fem operatører i helkontinuerlig turnus 33.6t, en dagtidsansatt inspektørtør, en IKT- tekniker og avdelingsleder. I tillegg har vi 4 utviklingsstillinger fra beredskap, som utgjør en fraværsreserve. Disse går i samme turnus som beredskap, men tilhører 110-sentralen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede vaktlaget, inklusiv enkelte personaloppgaver
 • Ansvar for at vaktlaget til enhver tid er tilfredsstillende bemannet
 • Sørge for at vaktlaget og vikarer gjennomfører opplæring og øvelser
 • Delta aktivt i å utvikle sentralen
 • Motta og formidle nødmeldinger og alarmer, inklusiv kommunikasjon og loggføring fra skadested
 • Ta imot tester på alarmanlegg fra installatører og kunder
 • Eget ansvarsområde på et fagfelt i sentralen
 • Vedlikehold av planverk
 • Betjene alle dataverktøy i sentralen, etter gjeldende retningslinjer
 • Bistå med nødvendig arbeid i avdelingen
 • (punkt 1-4 gjelder fortrinnsvis ikke operatører)

Kvalifikasjoner

 • Gode lederegenskaper, samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Faglig dyktig innen brann og redning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode muntlige engelskkunnskaper
 • Erfaring som operatør ved 110-sentral
 • God helse og fysikk
 • Evne til å jobbe under stort psykisk arbeidspress
 • Plettfri vandel
 • Kompetanse innen IKT, personal, turnusplanlegging, HMS
 • God serviceinnstilling i forhold til kunder og ansatte
 • Søkere som har formelle krav og eventuelt ICCS/VISION-kurs kan bli prioritert

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et godt arbeidsmiljø.
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • God pensjonsordning

   

   

  SØKNAD OG SØKNADSFRIST

  Vi har ledig stilling som vaktleder i 100 % stilling i 110-sentralen. Ved eventuelt opprykk, kan det bli ledig en stilling som operatør. Angi i søknaden om du søker operatør.

  Asker og Bærum brannvesen tar kun imot elektroniske søknader. Det vil si at søknaden må skrives ved å benytte vedlagte søknadslink på www.abbv.no - ledige stillinger. Søknader som mottas på papir vil ikke bli vurdert. Søkere anmodes om å begrunne sin søknad. I tillegg skal det følge en oversikt over kurs og utdannelse.

  I følge offentlighetsloven § 25 i kraft fra 1. jan. 2009, må det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Stillingen lønnes etter faste satser, og har brannmester grad.

  Søkere anmodes om å begrunne sin søknad. I tillegg skal det følge en oversikt over kurs og utdannelse.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann