Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSSJEF BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Øvre Romerike brann og redning IKS
Søknadsfrist: 10.10.2014
 

AVDELINGSSJEF BEREDSKAP

100% fast stilling

ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS

Øvre Romerike brann og redning IKS er et heleid interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

De 6 kommunene på Øvre Romerike utgjør en helhetlig brannvernregion med et areal på 2.056 km2 og ca. 97.000 innbyggere. Regionen er i sterk utvikling knyttet til befolkningsvekst, trafikkvekst og næringsetableringer.

Selskapets hovedkontor er lokalisert på Jessheim i Ullensaker kommune. Beredskapsavdelingen består av 3 seksjoner. Beredskapsstyrken har 6 brannstasjoner med i alt 104 i heltid- og deltidsstillinger.

Ansvarsområde
 • Budsjett, - resultat og personalansvar.
 • Faglig ansvar og ledelse for opplæring av mannskapet.
 • Lede virksomheten i samsvar med gjeldende HMS-krav.
 • Utøve effektiv ledelse og videreutvikle en optimal og positiv organisasjon.
 • Bidra i ØRU-kommunenes innkjøpssamarbeid
 • Avdelingssjefen rapporterer til brannsjefen og inngår i brannsjefens ledergruppe.
 • Avdelingssjefen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder av brannsjefen.
 
Fagoppgaver og fagansvar
 • Sikre at avdelingen er organisert, bemannet og kvalifisert slik at den ivaretar gjeldende lovkrav og selskapets mål.
 • Sikre at avdelingens utstyr og beredskapsmateriell til enhver tid er i operativ stand.
 • Det faglige ansvar for at eierkommunenes beredskap til enhver tid er i samsvar med dokumentasjon av brannvesenet.
 • Utarbeide beredskapsplaner og innsatsplaner.
 • Dokumentere at avdelingen er forsvarlig drevet i samsvar med gjeldende forskrifter og mål for selskapet.
 • Inngå i overordnet vakt.
 • En av avdelingssjefene vil være brannsjefens stedfortreder.
 
Kvalifikasjoner
 • Universitet- eller høyskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.
 • Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • God erfaring innen ledelse med personalansvar
 • Erfaring fra  beredskapsarbeid  eller opplæringsvirksomhet er ønskelig
 • Samfunnsorientert og evne å se forbedring og effektivisering av tjeneste
 • Gode IKT ferdigheter
 
Personlige egenskaper
 • Resultatorientert med evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Tydelig lederskap ved å motivere og dyktiggjøre egne ansatte
 • Initiativrik, involverende og motiverende
 • Operativ forståelse og handlekraft.
 • Effektiv kommunikasjon ved klar og overbevisende muntlig og skriftlig form
 • Kvalitet- og produktivitet- fokus i alle ledd

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr
 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere.
 • Mulighet til å bidra i ØRB sitt totale verdiskapende arbeid
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 
Utfyllende informasjon
 • Avdelingssjef beredskap må oppfylle kravene til uttømmende politiattest og helsekrav til utrykningskompetansebevis.
 • Førerkort klasse B
 • Tilfredsstillende helseattest
 • Må kunne disponere privat bil i tjenesten
 • Søkere med kvalifikasjoner som utrykningsleder med minimum befalsutdanning trinn II kan også søke stillingen
 • Aktuelle søkere som ikke oppfyller kravene til beredskapsutdanning må påregne å gjennomføre denne etter ansettelse
 • Virksomheten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.         
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

For ytterligere informasjon kan brannsjef John Arne Karlsen kontaktes på telefon 957 21 380 eller e-post [email protected]

Søknad med vedlegg sendes til Øvre Romerike brann og redning IKS på epostadresse:

[email protected] eller

Øvre Romerike brann og redning IKS
Industrivegen 28
2069 Jessheim

Merk søknaden «Avdelingssjef beredskap». Søknadsfrist: 10.10.14

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann