Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SEKSJONSLEDER UTRYKNING

Arbeidsgiver: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Søknadsfrist: 15.01.2015
 

Seksjonsleder utrykning - Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS er Norges sjette største brannvesen og dekker syv kommuner på Romerike. Hovedkontoret ligger i Lørenskog, 10 minutter fra Oslo. Vi søker etter seksjonsleder utrykning.

Seksjonsleder utrykning rapporterer til avdelingssjef og er organisatorisk plassert i operativ avdeling. Seksjonsleder skal lede og videreutvikle utrykningsseksjonen slik at enheten kan levere effektive tjenester med høy kvalitet og service, og med stor fokus på HMS, samt bidra aktivt til utvikling av avdelingens ledelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle seksjonens virksomhet
 • Utvikling og oppfølging av seksjonens totale lederressurs
 • Ansvar for at seksjonen etterlever lover, forskrifter og avtaleverk samt NRBRs interne retningslinjer
 • Sammen med overordnet, sørge for å utvikle mål for seksjonen
 • Følge opp selskapets HMS-strategi og bidra til at denne videreutvikles og etterleves i seksjonen
 • Sørge for å utvikle seksjonen slik at den totale ressursen brukes på en mest mulig effektiv og innovativ måte
 • Bidra til samhandling mellom avdelinger og seksjoner i NRBR
 • Lede og/eller delta i prosjekter
 • Oppfølging av elektronisk utrykningsverktøy (Vision Boss) i seksjonen
 • Sørge for riktig og tilstrekkelig bemanning til enhver tid
 • Rapportoppfølging
 • Koordinering av vaktlagene i seksjonen
 • Delta i gjennomføring av seksjonens kurs og øvelser
 • Oppfølging av GAT turnussystem
 • Videreutvikle innsatsordrer, prosedyrer og arbeidsinstrukser
 • Attestere seksjonens fakturaer
 • Delta i Romerike Operative Lederforum (ROLF)
 • Være stedfortreder for avdelingssjef
 • Deltakelse i overbefalsvakt kan være aktuelt
 • Andre oppgaver som pålegges av brann- og redningssjef

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha lederkompetanse og kunne vise til resultater som leder
 • Det er ønskelig med lederutdanning fra Norges brannskole eller tilsvarende
 • Du bør ha ledererfaring fra brann- og redningsvesen
 • Det er ønskelig med erfaring både fra kasernerte korps og deltidskorps
 • Det er ønskelig med erfaring fra operativ virksomhet
 • Du må ha administrativ kompetanse og gode IT-kunnskaper
 • Du må ha godkjent politiattest

Utdanningsnivå:

 • Tilleggsutdanning
 • Videregående skole
 • Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:

 • Være sterk, tydelig og beslutningsdyktig
 • Ha stor gjennomføringsevne og kunne levere til avtalt tid
 • Kunne delegere, motivere og inspirere både heltids- og deltidsbrannfolk
 • Kunne jobbe på overordnet nivå men også ha nødvendig fokus på detaljer
 • Samarbeid med kollegaer i avdelingens seksjoner
 • Sammen med seksjonens ledere og medarbeidere, sørge for at seksjonen løser pålagte oppgaver gjennom utvikling og innovasjonsprosesser
 • Kunne bruke elektronisk verktøy
 • Ha stor fokus på HMS og bidra til at denne videreutvikles og etterleves i seksjonen
 • Ha nødvendig økonomiforståelse- og kompetanse
 • Kunne bidra aktivt i videreutviklingen av selskapet
 • Være lojal mot de beslutninger som blir tatt
 • Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Vi tilbyr:

 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med fokus på HMS
 • Trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale
 • I følge offentlighetsloven § 25 i kraft 1. jan. 2009, må det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 15.01.2015

Kontaktinfo:
Bente Kjos D.Kristoffersen, HR-rådgiver, (+47) 994 90 094,
[email protected]

Arild Baarlid, avdelingsjef opertiv avdeling, (+47) 934 09 083, [email protected]

Søk via vårt elektroniske system:

http://www.jucan.no/ledige-stillinger/Nedre-Romerike-brann-og-redningsvesen-IKS/Brannfag/2441053732?asidx=0&asid=1

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann