Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Rogaland brann og redning IKS
Søknadsfrist: 09.02.2015
 

Ledige stillinger i Rogaland brann og redning IKS

 

Branninspektør

i avdeling for brannforebyggende

 

Rogaland brann og redning IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene.

Selskapet eies av følgende 9 kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg. Rennesøy, Kvitsøy, Klepp, Time og Gjesdal. Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.rogbr.no

 

 

Avdeling for brannforebyggende har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å redusere brannskadene i medlemskommunene, og holde disse på et lavt nivå. Avdelingen oppnår dette med et tverrfaglig arbeid i seksjonene tilsyn, feiervesen og øvelse og opplæring.

 

Dersom du ønsker å være med på denne utfordringen er det nå ledige stillinger som branninspektør i tilsynsseksjonen. En jobb her vil gi deg muligheten for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, å sikre liv og verdier for samfunnet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Branntilsyn i særskilte brannobjekter

 • Risikobasert tilsyn

 • Saksbehandling og oppfølging av tilsyn

 • Informasjon og motivasjonstiltak

 • Spesialområde etter avtale med seksjonsleder

 • Annet brann- og sikkerhetsforebyggende arbeid

Arbeidet består blant annet av å gjennomføre tilsyn og kontrolloppgaver i større og mindre virksomheter. Denne oppgaven vil kunne gi deg gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. Vi ønsker å bidra til din karriereutvikling gjennom vårt interne opplæringsprogram, og praktisk arbeid med tilsyn og kontrolloppgaver.

Våre tilsyn og kontrolloppgaver er lagt opp til at de skal være systemrettet, objektivt, motiverings- og orienteringsrettet. De fleste av våre tilsyn har som hovedmål å påse at eiere og brukere av særskilte brannobjekter er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser, og at forhold som har betydning for redningsoppgaver og slokking av branner er ivaretatt.

Noen oppgaver må unntaksvis påregnes utført på kveldstid og helg.

 

Kvalifikasjoner

 

 

 

Grunnleggende kompetansekrav til stillingen fremkommer av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, § 7-6. Med bakgrunn i kompetansekravet går vi bredt ut og søker dere med:

 • Brannteknisk utdanning på høgskole nivå.

 • Høyskolegrad innen relevante fagretninger slik som bygg relaterte fag, HMS eller samfunnssikkerhet o.l.

 • Yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen

 • Fagutdanning som feiersvenn

Den som ansettes må påregne forebyggende utdanning ved Norges brannskole.

 

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt påfølgende personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • Gode data kunnskaper

 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.

 

Ansettelsesvilkår

 

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS.

 

 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.
 • Medlemskap offentlig pensjonskasse
 • Arbeidssted for tiden ved seksjonens kontorer på Stavanger- eller Sandnes brannstasjon.
 • For stillingene gjelder at man må ha førerkort for bil, klasse B.

 

Det kreves med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 18 plettfri vandel og det må fremlegges politiattest ved ansettelse.

 

Spørsmål

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Rune Einar Håland 51502242 / 48160458 eller avdelingsleder Frode Strøm 51502349 / 90738544.

 

Søknadsfrist:

 

Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via Rogaland brann og redning IKS sine hjemmesider: www.rogbr.no innen 9. februar 2015.

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann