Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNMESTER

Arbeidsgiver: Tromsø Brann og redning
Søknadsfrist: 13.02.2015
 
Brann og redning i Tromsø kommune har 80 ansatte, og er inndelt i 3 fagavdelinger; brannforebyggende, beredskap og varslingsavdeling, samt en økonomisk administrativ stab.
 
Vår hovedoppgave er forebygging av brann og ulykker, beredskap mot og innsats i brannsituasjoner, akutte ulykkessituasjoner og akutt forurensning. Som Nord-Norges største brannvesen er vi i stadig utvikling og samarbeider med flere nabokommuner i landsdelen. Brann og redning ønsker søkere som har positive holdninger, fungerer godt i team, jobber selvstendig og ønsker en karriere innenfor brann- og redningsarbeid. Vi har nå ledig 100% stilling som:

BRANNMESTER

Hovedoppgave:

  • Organisere og lede den operative innsatsen på skadestedet ihht prosedyre.
  • Lede, veilede og bidra i kompetansehevingen av eget innsatspersonell, samt bidra til å utvikle etaten for øvrig.
  • Planlegge og gjennomføre øvelser og årshjul. Motivere, iverksette, koordinere, kontrollere, støtte og informere ansatte.

Ansvarsområde i hht. gjeldende stillingsbeskrivelse

Krav til stillingen:

  • Befalskurs I
  • Befalskurs II, eller minimum 5 års tjeneste. Søker med 5 års tjeneste uten befalskurs II forplikter seg til å gjennomføre og bestå dette i løpet av 12 måneder.
  • Førerkort for tyngre kjøretøy + kode 160.
  • Arbeidstilsynets krav til godkjent helsekrav og fysisk test som røykdykker må være gjennomført. For de som ikke har dette ved eget tjenestested vil det bli tilrettelagt for fysisk test samtidig med et evt. intervju.
  • Det vil bli lagt vekt på egenskaper som samarbeidsevner, skriftlig og muntlige kommunikasjonsegenskaper, gode lederegenskaper, evne til å motivere, evne til å arbeide selvstendig og systematisk, herunder være en god planlegger mv.
  • Som leder i Tromsø brann og redning forventes det at man følger og gjennomfører Tromsø kommunes arbeidsgiverstrategi. Herunder kommunens verdier, visjoner og mål.
  • Den som tilsettes kan ikke bo lengere unna enn at vedkommende kan stille på stasjonen innen 20 minutt etter utkalling.

Brannmesteren inngår i turnusordning.

Tilsetting skjer iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Før tilsetting vil det bli avkrevd politiattest. Pensjonsalder etter særaldersgrense, pt 60 år. Det gjøres oppmerksom på at for stilling må det påregnes arbeid i andre kommuner i forbindelse med vårt samarbeid innen fagområdet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avd.leder Øystein Solstad tlf: 91 36 56 81.

Søknad m/cv sendes: Tromsø Brann og redning, Forsøket 9, 9010 Tromsø, eller pr. mail til [email protected]. Søknadsfrist: 10 dager etter utlysning.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann