Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSSJEF FOR FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen
Søknadsfrist: 10.05.2015
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca 76.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MOVAR IKS og MIB finnes på vår hjemmeside www.movar.no.

 

Til å lede arbeidet med å forbedre og videreutvikle det brannforebyggende arbeidet i regionen søker vi

AVDELINGSSJEF FOR FOREBYGGENDE AVDELING

Viktige arbeidsoppgaver for avdelingssjefen vil være:

  • Inngå i MIBs lederteam med medansvar for den totale driften av MIB samt videreutvikling av denne sektoren av MOVAR IKS
  • Ledelse, drift og videreutvikling av forebyggende avdeling
  • HMS-arbeid i MIB generelt og i forebyggende avdeling spesielt
  • Målstyring og rapportering for virksomheten i forebyggende avdeling
  • Planlegging og gjennomføring av kompetanseutvikling i forebyggende avdeling

Den som ansettes må ha dokumenterbar ledererfaring, gjerne fra tilsvarende type virksomhet. Foretrukket bakgrunn er relevant utdanning på høyskolenivå i tillegg til yrkesutdanning i forebyggende brannvern. Annen bakgrunn vil også kunne bli vurdert. Yrkesutdanningen kan om nødvendig gjennomføres etter ansettelse.

 

Fullstendige kompetansekrav fremkommer i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-9.

 

Vi vil legge vekt på vår opplevelse av søkerens personlige egnethet for stillingen, og ha særlig fokus på evne og vilje til å delegere oppgaver, involvere kolleger/medarbeidere og planlegge for oppnåelse av egne mål og virksomhetens felles målsetninger.

 

For eventuell deltakelse i beredskapsstyrkens overordnede vakt, må avdelingssjef for forebyggende avdeling tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav for funksjonen. Manglende kompetanse kan etter avtale gjennomføres etter ansettelse.

 

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til brannsjef Jack Hatlen, telefon 69 24 78 53 eller mobil 95 19 95 55.

 

Søknad med CV sendes pr. e-post til [email protected] eller pr. post til MIB, Postboks 716, 1509 Moss. Søknadsfrist 10. mai 2015.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann