Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Tromsø kommune
Søknadsfrist: 07.05.2015
 
Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med 72 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Kommunen har i overkant av 5.000 ansatte, fordelt på 86 enheter og tjenester. Vi har parlamentarisme, med seks ulike byrådsavdelinger. Les mer om ​Tromsø kommune her.

Brann og redning har som mål å være landsdelens spydspiss innenfor beredskap og forebyggende arbeid. Enheten har 81 ansatte, og er inndelt i 3 fagavdelinger; brannforebyggende, beredskap, 110-sentralen, samt en økonomisk administrativ stab. Den nye brannstasjonen stod ferdig i 2010 og har topp moderne fasiliteter og utstyrspark

Brannsjef (ref. nr. 2568662454)

Tromsø kommune søker etter brannsjef i fast stilling til enheten Brann og redning. Vi ser etter en tydelig og handlekraftig leder som har lyst til å være med å utvikle et fremtidsrettet og faglig robust brannvesen.

Vår hovedoppgave er forebygging av brann og ulykker, beredskap for - og innsats i brannsituasjoner, akutte ulykkessituasjoner og akutt forurensning. Som Nord-Norges største brannvesen er vi i stadig utvikling og samarbeider med flere nabokommuner og etater i landsdelen. Enheten vil også være motor og ledende i en eventuell fremtidig regional brannordning.

Brannsjef har overordnet ansvar for enheten med resultat og personalansvar. Stillingen inngår i kommunens krisestab og kommunaldirektørens lederteam. Stillingen er for tiden underlagt byrådsavdeling for byutvikling og rapporterer til kommunaldirektør. Som enhetsleder forventes det at man følger og gjennomfører Tromsø kommunes arbeidsgiverstrategi, herunder kommunens verdier, visjon og mål.

Kort om deg
Du er en synlig, målrettet og beslutningssterk leder som kan lede og utvikle tjenesten inn i fremtiden. Du kommuniserer godt og evner å gjennomføre prosesser. Du stiller krav, men viser vilje til dialog og involvering av de ansatte. Du takler pressede situasjoner, ønsker å bygge en felles kultur, og finner gode løsninger innenfor rammen av fag, kvalitet og økonomi.

Du har gjerne arbeidet innen fagfeltene brannvern, samfunnssikkerhet, regionalt eller kommunalt beredskap innen brannvesenet, forsvaret, politietaten, offshore med flere.

Vi trenger en fleksibel leder som alltid søker å finne de beste løsningene. Du har stor arbeidskapasitet, er aktiv engasjert i driften og evner å gjennomføre de endringer som kreves. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver Overordnet ansvar for brannvesenets oppgaver, som også omfatter økonomi, HMS og personalansvar. Sikre utvikling og gjennomføring av overordnede mål og strategier. Ansvar for bemanning av enheten i følge lover, forskrifter og brannordning. Videreutvikle organisasjonen, samt ansvar for å skape en positiv organisasjonskultur og et godt kollegialt felleskap. Samarbeide med politi, ambulansetjeneste og andre offentlige etater. Forvalte brann og eksplosjonsvernloven etter delegasjon fra kommunestyret. Planlegge og informere etter den nye sivilforsvarsloven Være en pådriver i kommunen mhp de fire beredskapsprinsipper. Kvalifikasjoner Utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende bachelor- eller masternivå. Relevant utdanning innenfor forsvaret, politi o.l. vil også bli vurdert. Dokumentert ledererfaring, gjerne fra virksomhet innen operativ beredskap og - ledelse. Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser i organisasjoner.

Det vises for øvrig til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-11. Søkere som ikke har beredskapsutdanning trinn III og sertifikat må være villig til å gjennomgå nødvendig tilleggsutdanning. Den som blir tilsatt må levere uttømmende og utvidet politiattest av ny dato. Brannsjefen inngår i overordnet vaktordning, og må være bosatt i naturlig beredskapsavstand fra Tromsø sentrum. Vi tilbyr Spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde. Utvikling som leder i et faglig sterkt miljø. Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Lønn etter avtale.

Tilsetting skjer i henhold til Tromsø kommunes tilsettingsreglement.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere vil da bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

For ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte kommunaldirektør Øystein Nermo, tlf 93 23 99 92 eller rådgiver Adecco Search & Select Marius Tzatchev, tlf 47 32 51 81. Søknad vedlagt CV sendes via det elektroniske søknadsskjema.

Arbeidssted:
Forsøket 9, 9009 Tromsø

Kontaktinfo:
Marius Tzatchev, Rådgiver, (+47) 473 25 181
Øystein Nermo, Kommunaldirektør, (+47) 932 39 992

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Tromsø Kommune
Ref. nr.: 2568662454
Fast stilling
Antall stillinger: 1
Link til stillingsannonsen [Klikk her] SØK på stillingen,søknadsskjema
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann