Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER BEREDSKAP/VARABRANNSJEF

Arbeidsgiver: Kristiansund kommune
Søknadsfrist: 07.09.2015
 

Leder beredskap/varabrannsjef – 2. gangs utlysning

 

Brann- og redning dekker alle oppgaver som er tillagt et brannvesen for kommunene Kristiansund og Averøy. Samlet folketall for kommunene er ca. 30 000. Til sammen er det over 60 ansatte i enheten.

 

Beredskapsavdelingen består av kasernert mannskap i Kristiansund og deltidsmannskap i Averøy.

 

Brann- og redning er også vertskommune for det interkommunale utvalget for akutt forurensning på Nordmøre.

 

Vi har ledig 100 % fast stilling som leder beredskap/varabrannsjef.

 

Oppgaver

 • Faglig og administrativ leder av beredskapsavdelingen

 • Være et bindeledd internt mellom vaktlagene og brannvesenet forøvrig

 • Utarbeide, vedlikeholde og kvalitetssikre det operative planverket for beredskap

 • Være utviklingsorientert, beslutningsdyktig, tydelig og samlende som leder i utøvelsen avden operative og administrative tjenesten

 • Kvalitetssikre og implementere HMS-rutiner i den daglige virksomhet

 • Delta i ledelsen av brannvesenet, herunder mulig deltakelse i overordnet vakt

 • Delta i arbeidet mot akutt forurensning


Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoneriht. § 7-8 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

 

Leder beredskap skal ha gjennomført beredskapsutdanning trinn III (eller være villig til å gjennomføre slik utdanning) og ha utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7. Søkere med høyskoleutdanning vil bli foretrukket.

Tidligere ledererfaring kreves, gjerne fra operativ virksomhet.

Det kreves førerkort kl. B og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160), samt helseattest og politiattest for stillingen.

 

 

Personlige egenskaper

 • Være tydelig og motiverende med stor sosial kompetanse

 • Stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet

 • Kunne delegere, motivere og inspirere

 • God fysikk

Vi tilbyr

En krevende stilling i en spennende region, hvor mye skjer og et mannskap som er faglig dyktig og motivert for sin jobb.


Kontaktperson: Brannsjef Kjell Inge Mathisen, telefon: 71 57 42 64/ 416 66 150

[email protected]

Søknadsfrist:7. september 2015.

 

 

 

Øvrige vilkår
Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Kommunen har gode pensjons- og personalforsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

 

Søknad

Du søker stillingen ved å fylle ut søknadsskjema på www.kristiansund.no. Skjema fylles ut på skjermen og overføres direkte til kommunens saksbehandler når du trykker på ”send inn”. Du kan søke på flere stillinger i samme skjema. Kryss av i boksen til venstre for aktuell stilling. Deler av den videre saksbehandling skjer elektronisk, det er derfor viktig at søker fyller ut så fullstendig og relevant som mulig. Du får en elektronisk bekreftelse på at søknaden er mottatt samt et eget referansenummer. Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann