Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Tromsø kommune
Søknadsfrist: 31.12.2015
 

Er du klar for en betydningsfull og tøff lederjobb?

 

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med 72 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 6.900 medarbeidere, fordelt på 86 enheter og tjenester. Vi har parlamentarisme, med seks ulike byrådsavdelinger.

Brann og redning har som mål å være landsdelens spydspiss innenfor beredskap og forebyggende arbeid. Enheten har ca. 80 ansatte, og er inndelt i 3 fagavdelinger; brannforebyggende, beredskap, 110-sentralen, samt en økonomisk administrativ stab. Den nye brannstasjonen stod ferdig i 2010 og har topp moderne fasiliteter og utstyrspark.

Vil du skape stolthet for våre ansatte og trygghet for våre innbyggere?
Modernisere og utvikle et brannvesen for fremtiden?
Utvikle dine lederegenskaper innen operativ virksomhet?

Da har vi jobben for deg!


Som leder for beredskap hos Tromsø brann og redning vil du inneha en av byens viktigste lederfunksjoner! Du vil sammen med ny brannsjef og et fagsterkt team ha ansvaret for byens beredskap som innebærer brannslokking, bistand ved ulykker, redningsinnsats til sjøs, akutt forurensning m.m. Din jobb er av stor betydning for innbyggerne av Tromsø Kommune og vi gleder oss til å få deg på laget.

Beredskapsavdelingen består i dag av tre dagansatte samt 44 turnusansatte, fordelt på fire vaktlag. Vaktsjefen leder det enkelte vaktlaget. I tillegg har vi 78 deltids- og depotmannskaper. Som leder for avdelingen vil du få en rekke spennende lederutfordringer både på strategisk og operativt nivå, mulighet til å lede et fagsterkt miljø, samarbeide på tvers av nødetater og ikke minst være med å skape et brannvesen med stolthet og trygghet for våre innbyggere.

Vi ser etter en tydelig og handlekraftig leder som har lyst til å være med å utvikle et fremtidsrettet og faglig robust brannvesen.

Kort om deg
Du er modig og beslutningssterk, kommuniserer godt og evner å gjennomføre gode prosesser innenfor gjeldende rammeverk. Du oppfattes som rettferdig og løsningsorientert, viser vilje til dialog og involvering av de ansatte, men stiller krav og følger opp med god tilstedeværelse og integritet. Du takler pressede situasjoner, ønsker å bygge en felles kultur, og finner gode løsninger til felles beste for avdelingen. Vi søker deg som tør å tenke nytt og utfordre etablerte ordninger. Har du erfaring fra endrings- eller omstillingsprosesser er dette en fordel.

Du har gjerne arbeidet innen fagfeltene brannvern, samfunnssikkerhet, forsvaret, politietaten, offshore eller annen operativ virksomhet. Personlige lederegenskaper vil bli sterkt vektlagt.
               
Arbeidsoppgaver
Overordnet ansvar for beredskapsavdelingens oppgaver, som omfatter fag, økonomi, HMS og personal.
Sikre utvikling og gjennomføring av overordnede mål og strategier.
Videreutvikle organisasjonen, samt ansvar for å skape en positiv organisasjonskultur og et godt kollegialt felleskap.
Samarbeide med politi, ambulansetjeneste og andre offentlige etater.
Være en aktiv bidragsyter i ledergruppen i organisasjonen.       
   
Kvalifikasjoner
Utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende bachelor- eller masternivå. Relevant utdanning innenfor brann, forsvaret, politi vil også bli vurdert.
Dokumenterte resultater som leder, gjerne fra virksomhet innen operativ beredskap og – ledelse.
Godkjent helse og utvidet politiattest.
         
Vi tilbyr
Spennende og varierte lederutfordringer innenfor et viktig samfunnsområde.
Utvikling som leder i et faglig sterkt miljø.
Gode pensjons- og personalforsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden.
Nødvendig tilleggsutdanning.
 
Det vises for øvrig til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-8. Søkere som ikke har beredskapsutdanning trinn III og sertifikat for utrykningskjøring (Klasse B samt c 160) vil få dekket nødvendig tilleggsutdanning. Du inngår i overordnet vaktordning, og må være bosatt i naturlig beredskapsavstand fra Tromsø sentrum.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere vil da bli forhåndsvarslet om offentliggjøring og får mulighet til å trekke sin søknad.

For ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte brannsjef Øystein Solstad tlf 91 36 56 81 eller rådgiver Adecco Search & Select Marius Tzatchev, tlf 47 32 51 81 for en konfidensiell samtale.

For fullstendig annonse og elektronisk søknad - se Her

 

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann