Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNFOREBYGGENDE PERSONELL

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 13.11.2015
 

Ålesund brannvesen KF søker nye medarbeidere.

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca. 70 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter 2 nye medarbeidere som vil være sammen med oss å arbeide mot dette målet.

Er du en person som er positiv, har ”stå på vilje”, er glad i å jobbe med mennesker og som liker utfordringer? Ta sjansen og bli en del av vårt forebyggende team.

Brannforebyggende personell - Forebyggende avdeling (15/7796)


Ålesund brannvesen KF har 2x100 % stillinger med tittel som branninspektør/ branningeniør ledig ved forebyggende avdeling fra 1. januar 2016.
Tjenestested er for tiden ved forebyggende avdeling Ålesund brannvesen KF sjømannsvegen 1b.

  

Arbeidsoppgaver: 

 • Motivasjons- og informasjonsarbeid i henhold til brannlovgivningen.

 • Kurs og instruktøroppgaver innen forebyggende brannvern.

 • Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekt og andre risikoobjekter etter HMS- og brannlovgivningen.

 • Utføre tilsyn etter forskrift om håndtering av farlig stoff.

 • Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvernarbeid.

 • Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen.


  Ønskede kvalifikasjoner:

 • Søker bør tilfredsstille kompetansekravene i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, § 7-6.

 • Utdanning som ingeniør eller annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning.

 • Yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn 1 eller fagutdanning som feiersvenn.

 • Forebyggende kurs ved Norges Brannskole.

 • Annen bakgrunn/erfaring vil også bli vurdert.

 • Saksbehandlerkompetanse.

 • Erfaring fra beredskap og forebyggende arbeid.

 • Skikkethet og erfaring vil bli vektlagt.

 • Evne til å jobbe selvstendig så vel som i gruppe.

 • At søker har gode datakunnskaper/ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 • Førerkort klasse B.

   

  Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Arbeidstid er 37,5 timer uke. arbeidsbeskrivelse er pt. under revidering.

   

  Tilfredsstillende helse med dokumentert legeattest samt tilfredsstillende vandelsattest, jf. Brann- og eksplosjonsvernloven §18 må forevises før ansettelse.

   

  For nærmere opplysninger, kontakt varabrannsjef Johnny Stølen tlf. 70 16 32 24/915 12 225 eller via e-post: [email protected]

  Søknadsfrist: 13. november 2015.

   

  Vi ser helst at søknaden sendes elektronisk, se annonse på www.alesund.kommune.no under ”Ledig stilling”. Du finner også søknadsskjemaet på https://e-skjema.no/Alesund/

  Ev. papirsøknader sendes Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 Ålesund.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann