Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Halden brannvesen
Søknadsfrist: 28.03.2016
 

Fjord- og festningsbyen Halden fremstår med sine 30.000 innbyggere 2250 medarbeidere som et moderne og framtidsrettet bysenter, basert på rike industritradisjoner gjennom flere hundre år. Halden er i dag en betydelig norsk industriaktør som satser på kompetansebaserte fagmiljøer og arbeidsplasser innen FoU, IT og produksjonsbedrifter. En bærekraftig næringsutvikling preget av innovasjon og optimisme innebærer store utviklingsmuligheter for Halden kommune. Umiddelbar nærhet til Sverige og EU gir et mangfold av nye muligheter. Kommunen tilbyr et godt tjenestetilbud til befolkningen med gode oppvekst- og levevilkår, attraktive boligmiljøer og lave bokostnader. Kommunen har videre et aktivt kultur- og organisasjonsliv med gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Stadig flere ser verdien i å etablere seg i Halden.

Brannvesenet, ledig stilling som leder forebyggende avdeling

Ved forebyggende avdeling er det ledig stilling i 100 % som avdelingsleder med tiltredelse fra 1. juni d.å. Stillingen er spennende, omfattende og gir store muligheter for personlig utvikling. Leder forebyggende avdeling inngår i brannvesenet ledergruppe.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Administrativ, faglig og driftsmessig leder av forebyggende avdelingen og feierseksjon.

Planlegge, koordinere og lede brannforebyggende aktiviteter og saksbehandling.

Stillingen er tillagt funksjon som varabrannsjef. (Dimensjoneringsforskriftens §§ 2-5 og 7-11)

Ansvar for avdelingens HMS og avvikssystem.

Delta aktivt ved utarbeidelse av ROS-analyser og andre styrende dokumenter for både avdelingen og Halden brannvesen.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

I følge Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, § 7-9 skal leder for forebyggende avdeling inneha følgende kompetanse:

gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og enten ha:

- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller

- kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7, eller

- minst to års erfaring som forebyggende personell, jf. § 7-6.

Søker som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene må forplikte seg til å ta manglende tilleggsutdannelse etter tilsetting.

Andre nødvendige kompetansekrav for stillingen i henhold til kommunens og virksomhetens behov kan bli pålagt gjennomført.

 

Personlige egenskaper

- Resultatorientert med evne til strategisk og helhetlig tenkning

- Tydelig lederskap ved å motivere og dyktiggjøre egne ansatte

- Initiativrik, involverende og motiverende

- Operativ forståelse og handlekraft.

- Effektiv kommunikasjon ved både muntlig og skriftlig form

- Kvalitet- og produktivitet- fokus i alle ledd

- Gode samarbeidsevner.

 

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

 

Generelle betingelser

Det kreves førerkort klasse B for stillingen. Det er ønskelig med utrykningskjøringsbevis kode 160 for utrykningskjøring.

Førerkort for utrykningskjøretøy inngår i opplæringen etter nærmere avtale. 

 

Stillingen innehar funksjon i overordnet vakt jf. § 7-10 og inngår i en firedelt overordnet vakt.

Det må påregnes endringer i oppgaver og funksjon.

Tilfredsstillende helse med dokumentert legeattest samt tilfredsstillende vandelsattest, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens § 18, må fremvises før ansettelse.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, og med prøvetid på 6 mnd.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kopier av vitnemål og attester leveres under intervju.

Vi jobber for å få en jevnere kjønnsfordeling og oppfordrer kvinner til å søke.

 

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige

søkere.

 

Søknadsfrist: 28.03.2016

Utlyst dato: 04.03.2016

Vår ref.: 446

 

Kontaktperson

Ole Christian Torgalsbøen, Enhetsleder, mobil: 97022221, [email protected]

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann