Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

2 STK BRANNINSPEKTØRER

Arbeidsgiver: Indre Østfold brann og redning IKS
Søknadsfrist: 01.10.2017
 

Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) ble stiftet 1. januar 2016 og eies av kommunene Eidsberg, Askim, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet, Trøgstad og Marker. Regionen dekker ca 51 500 innbyggere og har et areal på om lag 1350 kvm2.  Vår organisasjon har total 122 ansatte fordelt på heltids- og deltids ansatte i beredskap, feiere og forebyggendepersonell. Vi har et overordnet mål om å forebygge branner, samt å redusere konsekvensen ved brann og andre ulykker.

Type stilling

2 stk branninspektører i 100% faste stillinger

Arbeidssted

Indre Østfold brann og redning IKS
Hovedstasjon
Ordfører Voldensvei 14
1850 Mysen

Arbeidsoppgaver

Forvaltning av brann og eksplosjonsvernloven i form av:

             Tilsyn av særskilte brannobjekter og risikoobjekter.

             Brannforebyggende arbeid i utsatte risikogrupper.

             Tilsyn etter farlig stoff forskriften.

             Motivasjons- og informasjonsarbeid.

             Kurs og instruktøroppgaver innen forebyggende brannvern.

Personlige egenskaper/ kvalifikasjoner

Det brannforebyggende arbeidet har dreiet fra et regelstyrt til et mer risikobasert brann/ og ulykke forebygging. Tverrfaglig kompetanse er en styrke og vi ønsker å ansette personer med ulik kunnskap og erfaring for å sikre bredde i dette arbeidet. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid innen brannvesenet, og at søker har kompetanse og erfaring innenfor saksbehandling. Følgende vektlegges:

             Være tydelig og motiverende – god fremstillingsevne

             Stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet

             Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt.

Utdannelse som angitt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6 (branninspektør) vil bli vektlagt, eventuelt må søker må være villig til å ta manglende tilleggsutdannelse etter ansettelse.

Det kreves førerkort kl. B

Spesielle krav

Politiattest må fremvises ved tilbud om stilling.

Vi tilbyr

En spennende stilling i et forholdsvis nyopprettet brann- og redningsvesen, i en region hvor mye skjer, og med ansatte som er motiverte for sin jobb. Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter i en meningsfull og utfordrende arbeidshverdag.

Vi har treningsmuligheter og fleksibel arbeidstid.

Ansettelsen skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknad og CV sendes til:
Indre Østfold Brann og Redning IKS
Postboks 154
1851 Mysen

Eller til e-post: [email protected]

Det skal ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse tas med på et eventuelt intervju.

Merk søknad med «Søknad Branninspektør»

Kontaktinformasjon

Bjørn Stolt, brannsjef, tlf: 90163216, e-post: [email protected]

Geert Olsen, leder forebyggende avdeling, tlf: 41662312, e-post: [email protected]

 

Søknadsfrist:

01.10.2017

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann