Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VARABRANNSJEF/BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Svalbard Samfunnsdrift AS (SSD)
Søknadsfrist: 08.07.2005
 

Svalbard Samfunnsdrift AS (SSD) er et aksjeselskap eid av det folkevalgte organet Longyearbyen lokalstyre. Selskapet har ansvar for mesteparten av den offentlige tjenesteproduksjonen i Longyearbyen, og har for tiden en bemanning tilsvarende ca. 75 årsverk.

Longyearbyen har ca. 1600 innbyggere og er et samfunn i kontinuerlig utvikling. Svalbard preges av mangfold bestående av kullgruvedrift, reiseliv, utdanning, forskning, forvaltning, handel og service.

Det stilles stadig nye krav til virksomheten, og selskapet legger derfor vekt på omstillings- og tilpasningsevne i samhandling med brukerne, lokalstyret og øvrige aktører på Svalbard.

Svalbard Samfunnsdrift AS har ledig stilling som

Varabrannsjef/branningeniør

Brann- og beredskapsseksjonen i SSD har som oppgave å beskytte og redde liv, eiendom og miljø. I tillegg utføres ambulansetjeneste på vegne av Longyearbyen sykehus. Brannvesenet har i alt 24 ansatte i hel og deltidsstillinger. Utrykningstjenesten er organisert i en vaktberedskap bestående av deltidspersonell med dreiende vakt. Brannvesenet er sentralt lokalisert i romslige og hensiktsmessige lokaler, og har godt og moderne utstyr. Vi ønsker tiltredelse snarest mulig.

Viktigste ansvarsområder vil være:

 • ledelse av brannvesenets tjenester innenfor brannforebygging og beredskap
 • vedlikehold og tilsyn av brannmateriell
 • gjennomføring av øvelser og opplæring
 • drift av 110-sentral
 • generell saksbehandling innenfor brannvesenets arbeidsområde
 • budsjettarbeid

Varabrannsjefen er tillagt overbefalsvakt.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker en pålitelig og ansvarsbevisst medarbeider som evner å arbeide selvstendig med sikkerhet i fokus. Faglig bakgrunn bør være ingeniørhøgskole, branningeniørutdanning eller annen brannfaglig utdanning. Den som ansettes må fylle kvalifikasjonskravene i dimensjoneringsforskriftenes § 7-9. Stillingen innebærer stor grad av personellbehandling og kontakt mot kunder og Longyearbyens befolkning, personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • en selvstendig og spennende jobb i et utfordrende miljø
 • lønn etter avtale
 • dekning av reise- og flytteutgifter
 • rimelig passende bolig
 • pensjons- og forsikringsordning

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef Ann Pedersen, tlf. 482 21 517 eller varabrannsjef Charles Jakobsen, tlf. 79 02 23 12 / 482 76 205. Kortfattet søknad med CV bes sendt snarest og senest innen 8.7.2005 til:

Svalbard Samfunnsdrift AS
Personal- og organisasjonsseksjonen
Boks 475
9171 Longyearbyen

Søknad kan evt. sendes elektronisk til [email protected]

Se også våre hjemmesider: www.ssd.no

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann