Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SEKSJONSLEDER/ NESTLEDER FOR BEREDSKAPSAVDELINGEN

Arbeidsgiver: Ofoten Brann IKS
Søknadsfrist: 25.01.2018
 

Utlysning av fast stilling som Seksjonsleder/ nestleder for beredskapsavdelingen.

 

Ofoten Brann IKS er ett selskap eid av kommunene i Tysfjord, Ballangen, Narvik og Gratangen. Selskapet har administrasjon, forebyggende avdeling, beredskapsavdeling og heltidskasernert vaktstyrke på hovedstasjonen i Narvik. Vi har 4 deltidsstasjoner og 2 depoter. Ofoten Brann IKS sin visjon er at «Ofoten skal være landets tryggeste region å bo i. Brannvesenet skal være en «spydspiss» i kommunalt beredskapsarbeid i regionen, og vårt arbeid innen forebygging og beredskap skal være basert på kompetanseutvikling og nytenkning».

Beredskapsavdelingen har en definert investeringsplan for fremtidig utskifting av utstyr. Det er besluttet av kommunene å bygge 3 nye brannstasjoner (Narvik, Ballangen og Gratangen) til selskapet. Stasjonene forventes ferdig i løpet av 2019. Det viktigste arbeidet avdelingen gjør er å gi en profesjonell beredskap til befolkningen i våre eierkommuner gjennom profesjonell, systematisk og målrettet øvings og kompetansevirksomhet. Vi har ett sterkt fokus på HMS.

 

Fagoppgaver og ansvar:

o    Sikre at avdelingen til enhver tid er utdannet og kvalifisert slik at den ivaretar gjeldende brannordning, lovkrav og selskapets mål.

o    Planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser for deltidsstyrkens mannskaper og befal.

o    Oppfølging av planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser for heltidsstyrken.

o    Planlegging, gjennomføring og evaluering av utdanning for brannkonstabler og utrykningsledere deltid. Det forutsettes at seksjonsleder underviser på disse kursene.

o    Sikre gjennomføring av erfaringslæring i avdelingen etter hendelser og øvelser gjennom målrettet arbeid med evaluering.

o    Planlegging og gjennomføring av ekstern undervisning og øvelser.

o    Sikre at avdelingens utstyr og beredskapsmateriell til en hver tid er i operativ stand.

o    Sikre revisjon av gjeldene innsatsplaner og utarbeidelse av nye, med bakgrunn i analyser, for alle stasjoner.

o    Sikre at HMS har ett høyt fokus innenfor seksjonslederens ansvarsoppgaver. Dette innebærer også utarbeidelse av forslag til nye HMS instrukser for leder beredskap.

o    Seksjonslederen inngår i avdelingens ledergruppe.

o    Seksjonslederen rapporterer til leder beredskap.

o    Seksjonsleder kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder fra leder beredskap.

o    Seksjonslederen inngår i plan for overbefalsvakt i 5 delt vakt turnus.

 

Personlige egenskaper/ utfyllende informasjon

o   Initiativrik, målrettet og strukturert

o   Operativ forståelse og handlekraft

o   Gode leder- og samarbeidsegenskaper.

o   God på å formidle fagkunnskap både muntlig og skriftlig.

o   Ha gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper.

o   Være en relasjonsbygger innad i beredskapsavdelingen, mot andre avdelinger og samarbeidspartnere.

o   Være et godt forbilde når det gjelder opptreden, profesjonalitet og serviceinnstilling.

 

Kvalifikasjoner

o    Må oppfylle Dimensjoneringsforskriftens krav til Utrykningsleder heltid jf. «§ 7-7 Utrykningsleder», eller forplikte seg til å gjennomføre dette snarest etter ansettelse.

o    Må ha solid og relevant erfaring fra dag/- heltidskasernert brann og redningsvesen.

o    Må ha gode undervisningsferdigheter, praktisk undervisningserfaring og kompetanse innen brann og redning.

o    Politiattest uten anmerkninger

o    Boplikt innen en radius på maks 20 minutt oppmøtetid fra hovedbrannstasjonen i Narvik.

o    Må ha gode datakunnskaper.

o    Må ha førerkort kl. C.

o    Må ha sertifikat for utrykningskjøring (kode 160). Søkere som ikke har dette forplikter seg til å ta dette.

o    Må tilfredsstille arbeidstilsynets krav til røyk og kjemikaliedykkere

o    Egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

o    En mulighet til å bidra og være en del av én bredt sammensatt brannfaglig miljø, i et fremover lent og innovativt brannvesen.

o    Variert, hektisk og meningsfylt arbeid.

o    Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.

o    Gode muligheter for faglig utvikling.

o    Tilrettelegging for trening i arbeidstiden.

 

Annet

o    Nærmeste leder er Varabrannsjef/- leder beredskap

o    Søkere som ikke har gjennomført beredskapsutdanning trinn 3 ved NBSK må forplikte seg til å gjennomføre dette da seksjonsleder inngår i plan for overordnet vakt for Ofoten Brann IKS i 5-delt turnus.

o    Følger intet personalansvar med stillingen

o    Lønn etter avtale

o    6 mnd prøvetid

o    Pensjonsalder etter gjeldende lovverk som overordnet vakt, 65 år (62år).

o    Søker må kunne gi jobbreferanser på oppfordring hvis en blir kalt inn til intervju.

 

Utfyllende søknad og CV sendes Ofoten Brann IKS innen 25.01.2018.

 

Søknad sendes på epost til: [email protected]

 

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til Varabrannsjef/- leder beredskap Arnt Livelten tlf: 99376465.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann