Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Hallingdal brann- og redningsteneste iks
Søknadsfrist: 15.02.2018
 
Hallingdal brann- og redningsteneste iks (HBR iks) har 94 hel- og deltidsansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap, hvor kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal og Ål er eiere. HBR forvalter brann- og redningstjenesten i eierkommunene og har en stasjon i hver kommune. Hovedmål er å skape trygghet, sikkerhet og omtanke i alle eierkommunene. HBR iks har som strategi er å være ledende når det gjelder brannfaglig ekspertise, kompetanseutvikling, teknologi og utstyr. Kontor-/arbeidssted for administrasjonen er på Torpomoen i Ål kommune.
 

Brannsjef

 
Vi søker etter en tydelig og trygg leder som vil være med å videreutvikle HBR som et brannvesen som er ledende på kompetanse, og sikre tryggheten til innbyggerne i vår region.
 
Ansvar og hovedoppgaver:

·        Øverste leder for Hallingdal brann og redningsteneste IKS

·        Overordnet ansvar for å utvikle virksomhetens medarbeidere og ledere

·        Ansvar for plan, budsjett, økonomiske resultater og selskapets eiendeler

·        Samarbeid med selskapets styrende organ

·        Ansvar for langsiktige strategier, prioriteringer og målsettinger 

·        Gjennomføring og oppfølging av forbedringsarbeid og endringsprosesser

·        Presse og mediehåndtering

·        Ansvarlig for kursvirksomheten i brannvesenet på Torpomoen øvings- og redningspark

Kvalifikasjoner: 

·       Kvalifikasjoner i henhold til krav i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 5-6 og § 7-11

·       Eksamen fra universitet, høyskole eller forsvaret. Lang erfaring kan kompensere for kravet om utdanning.

·       Ledererfaring, gjerne fra operative virksomheter innen brann og redningsvesen, forsvaret, politi, beredskap eller sikkerhet

·       Tillitsvekkende og troverdig

·       Evne til å utvikle medarbeidere i en organisasjon med et sterkt fagmiljø

·       God innsikt i og forståelse for politiske prosesser

·       Evne til å ta gode beslutninger under press

·       Stor arbeidskapasitet, høy gjennomføringsevne og strukturert

·       Beredskapsforståelse

·       Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Vi ser etter en handlekraftig leder som vinner tillit og evner å påvirke ansatte og eiere. Vi søker en leder som kan kombinere strategisk arbeid med operativ handling. Den nye brannsjefen må kunne videreutvikle et stort faglig og politisk nettverk.

Som øverste leder av HBR skal brannsjefen være en samlende leder for 94 ansatte fordelt på 5 brannstasjoner. Evnen til å kommunisere både skriftlig og muntlig, og samtidig være synlig i lokalmiljøene er en viktig forutsetning for å lykkes. Brannsjefen må ha evnen til å se etter rasjonelle løsninger.
 
Selskapet tilbyr konkurransedyktige betingelser i en spennende stilling. Det er krav om plettfri vandel og politiattest må fremlegges før eventuell ansettelse.

Ved spørsmål om stillingen eller ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med vår styreleder Tove Eggen Lien, tlf.: 907 21 912 eller epostadresse:
[email protected]

Søknaden sendes til:

Hallingdal brann- og redningsteneste iks

Torpomoen 27, 3579 Torpo

Eller på epost: [email protected]


Søknadsfrist: 15.02.2018.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søkere som ønsker unntak fra offentliggjøring må begrunne dette i søknadsteksten. 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann