Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER FOREBYGGENDE

Arbeidsgiver: Kongsberg kommune
Søknadsfrist: 17.08.2018
 

Avdelingsleder forebyggende, Kongsberg brannstasjon

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud.
Kongsberg brann- og redning er en seksjon i Kongsberg kommune med 60 ansatte og har et brutto driftsbudsjett på ca 33 millioner. Seksjonen er organisert i tre avdelinger; administrasjon, beredskap og forebyggende. Seksjonen disponerer 2 brannstasjoner; Kongsberg brannstasjon fra 2002 og Hvittingfoss deltidsbrannkorps fra 2011.

Kort om stillingen
Kongsberg brann og redning har ledig stilling som Avdelingsleder forebyggende avdeling for snarlig tiltredelse.
Vi søker en tydelig, trygg og faglig dyktig leder som kan videreføre og videreutvikle det gode brannforebyggende arbeidet som er etablert i Kongsberg brann og redning.
Vårt slagord er "I tjeneste for din sikkerhet."

Vi tilbyr
Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid.
En spennende hverdag med varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver.
Mulighet til å arbeide både selvstendig og i team.
Tverrfaglig miljø og nettverk.
Kommunens egen lederavtale.
Bedriftshelsetjeneste, fokus på helsefremmende arbeidsplasser.
Treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden.
Fleksibel arbeidstidsordning og personlig avlønning etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Pensjonsordning i KLP, fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler
.

Innhold i stillingen
Avdelingens hovedmål er gjennom risikobasert forebyggende arbeid å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Stillingen er tillagt fagansvar, personalansvar og økonomiansvar for forebyggende avdeling som også inkluderer Feiertjenesten.

Forebyggende avdeling jobber med brannteknisk saksbehandling, feiing og tilsyn samt faglig relevante kurs og øvelser.
I tillegg til avdelingsleder består forebyggende avdeling av 11 årsverk pr. i dag, fordelt på 3 branninspektører og 8 feiere.
Da stillingen inngår i overordnet vakt vil også øvelser og utrykninger til branner, ulykker og andre akutte hendelser være en del av arbeidsdagen.
Brannsjefen kan tillegge andre oppgaver til stillingen.

Krav og ønsker til deg
Vi ønsker en avdelingsleder som oppfyller følgende kriterier:

Mål- og resultatorientert med handlekraft og gjennomføringsevne.
Selvstendig og strukturert, med evne til å håndtere flere ulike oppgaver samtidig.
Høy grad av serviceinnstilling og evne til å ta initiativ, planlegge, prioritere og tilrettelegge for avdelingens arbeid.
Evne til å samarbeide og være bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.
Engasjert, trygg og tillitsskapende.
Brannfaglig- og/eller bygningsteknisk bakgrunn.
Kvalifikasjoner til å delta i overordna vakt, innsatsleder brann.
Bosted i naturlig beredskapsavstand fra Kongsberg sentrum i egne vaktuker.
God på relasjonsbygging og kommunikasjon.
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Gode IT-kunnskaper.
Søker må være villig til å gjennomføre nødvendige kurs ved Norges brannskole.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav
Leder for forebyggende avdeling skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og enten ha:
- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
- kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen eller
- minst to års erfaring som forebyggende personell.

Avdelingsleder forebyggende er brannsjefens stedfortreder og inngår i overordnet vakt som innsatsleder brann. Det stilles derfor krav til:
- Befalsutdanning trinn 3 ved Norges brannskole.
- Førerkort klasse B.
- Kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160.

Kvalifiserte søkere som ikke innehar kompetanse som nevnt over, vil måtte tilegne seg dette snarest etter ansettelse.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
Politiattest, ikke eldre enn 3mnd må fremlegges før ansettelse.
Stillingen innebærer uniformsplikt etter reglement.
Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søknad
Søknadsfrist 17.08.2018.
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Behandling av søknader og intervjuer planlegges gjennomført i uke 34 og 35.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann