Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FOREBYGGENDE PERSONELL

Arbeidsgiver: Porsgrunn brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 14.09.2018
 

Porsgrunn kommune er en kommune med ca 36.000 innbyggere og 3 brannstasjoner. Porsgrunn brann- og feiervesen er samlokalisert med Industriberedskap på Herøya og ambulansetjenesten i Telemark avdeling Porsgrunn i en moderne brannstasjon. Brann- og feiervesenet har 47 heltidsstillinger - fordelt på forebyggende avdeling inkludert feiervesenet, beredskapsavdeling og administrasjon. I tillegg kommer 24 deltidsbrannmannskaper. Et Grenland brann- og redning er under utredning og det kan som følge av dette bli endringer av arbeidsforholdene og oppgaver i framtiden.

 

Vi trenger nye motiverte medarbeidere på laget ettersom vår branningeniør har sluttet. Du vil få utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber etter vår visjon: På jobb for et tryggere Grenland. Vi søker derfor etter:

 

FOREBYGGENDE PERSONELL, 100% FAST STILLING

 

Formelle kvalifikasjonskrav framgår av Forskrift om organisering og dimensjonering, § 7-6, fortrinnsvis utdannelse som branningeniør/byggfaglig bakgrunn. I tillegg kreves førerkort klasse B

 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen
 • Tilsyn i særskilte brannobjekter og oppfølging av tilsynsrapporter
 • Deltagelse i forhåndskonferanser, verifisering av risikoanalyser / brannsikkerhetsstrategier og brannberegninger
 • Informasjons- og motivasjonstiltak
 • Kurs, øvelser og instruktøroppgaver
 • Prosjektoppgaver
 • Andre oppgaver relatert til forebyggende- og beredskapsarbeid

Det kan være aktuelt å legge funksjonen overordnet vakt til stillingen, i så fall vil av Forskrift om organisering og dimensjonering,

§7-10 bli lagt til grunn for stillingen.

Sertifikatkode 160 og E vil dermed kunne være en fordel

 

Det vil forøvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Gode skriftlige og muntlige fremstillings-  og formidlingsevner
 • Gode kunnskaper i, og erfaring med bruk av IKT som verktøy
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet i forhold til kollegaer og arbeidsoppgaver i organisasjonen
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Strukturert, målrettet og løsningsorientert

 

Lønn og tiltredelse etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår og de med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder 2% pensjonsinnskudd i offentlig pensjonskasse.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Brannsjef Morten Meen Gallefos, tlf. 970 58 614, eller leder av forebyggende avdeling Jon Erik Bergendahl, tlf. 950 16 255.

 

Søknad med CV legges inn elektronisk på Porsgrunn kommunes nettsider; www.porsgrunn.kommune.no

 

Kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Den som ansettes må også kunne framlegge helseattest og politiattest samt underskrive en taushetserklæring

 

Søknadsfrist: 14. september 2018.

 

Tilbake til forrige side

 

 



Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann