Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Gauldal Brann og Redning IKS
Søknadsfrist: 30.11.2018
 

LEDIG STILLING SOM LEDER FOREBYGGENDE AVDELING.

 

Gauldal Brann og Redning IKS dekker kommunene Melhus og Midtre Gauldal og har pr. i dag 9 fast ansatte og 80 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner. Forebyggende avdeling har ansvar for risikobasert tilsyn med 140 store og mange små objekter, og feiing og tilsyn med cirka 11000 fyringsanlegg.

 

Nåværende leder går av med pensjon og vi søker hans etterfølger i 100 % stilling som leder forebyggende avdeling.

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen gir utfordrende oppgaver med ledelse, forebyggende arbeid, saksbehandling og beredskapsarbeid;

 • Daglig ledelse av branninspektører og feiere.
 • Inngår i ledergruppe.
 • Lede og delta i forebyggende arbeid.
 • Delta i ROS-arbeid.
 • Saksbehandling etter brann- og eksplosjonslovgivningen.
 • Saksbehandling og fakturering for feiervesenet.
 • Samarbeid med virksomheter og kommuner.
 • Deltakelse i firedelt overbefalsvakt.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Utdannelse i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-9 og § 7-10.
 • Utdanning fra høyskole eller universitet.
 • Ledererfaring.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Personlig egnethet, samarbeidsevne, serviceinnstilt, selvstendig, lojal, engasjert og interessert.
 • Gode IKT – kunnskaper.
 • Erfaring fra stilling i brannvesen, ROS-arbeid, saksbehandling og brannteknisk rådgivning.
 • Tilfredsstillende helse.
 • Førerkort klasse B og kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160.

 

Ved eventuell tilsetting av søker som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, må vedkommende forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting.

Den som ansettes må disponere egen bil.

Den som ansettes må være bosatt i området Melhus – Støren, på grunn av deltakelse i overbefalsvakt.

 

Vi tilbyr:

Fra oss kan du vente deg en utfordrende og allsidig hverdag i et åpent og engasjert miljø, med høye krav til den enkelte. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, bedriftshelsetjeneste og lønn etter avtale. Tjenestested kan være Melhus eller Støren.

 

Informasjon:

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef Arild Karlsen, 907 25 555.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP.

 

Søknadsfrist 30. november 2018.

 

Skriftlig søknad sendes; Gauldal Brann og Redning IKS, Postboks 309, 7223 Melhus eller [email protected]

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann