Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Rogaland brann og redning iks
Søknadsfrist: 02.01.2019
 

Ledige stillinger som
branninspektør
i brannforebyggende avdeling

 

 

Rogaland brann og redning IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav. Selskapet eies av følgende 10 kommuner: Finnøy, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger og Time. Flere opplysninger om selskapet finnes på www.rogbr.no

 

Brannforebyggende avdeling har som hovedmål å forebygge brann for å unngå tap av liv og verdier. Avdelingen fremmer risikoreduserende tiltak gjennom tilsyns- og informasjonsarbeid, opplæring og tverrfaglig samarbeid mellom seksjonene tilsyn, boligtilsyn og feiing, og øvelse og opplæring.

Dersom du ønsker å bidra til vårt samfunnsoppdrag har vi nå flere ledige stillinger som branninspektør i tilsynsseksjonen. En jobb her vil gi deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsfellesskap på den nye hovedbrannstasjonen i Sandnes.

Vi ønsker å bidra til din karriereutvikling gjennom vårt interne opplæringsprogram og praktisk arbeid med tilsyn og kontrolloppgaver.

Arbeid på kvelder og i helger kan forekomme enkelte ganger.

Arbeidsoppgaver

·        Informasjons- og motivasjonstiltak.

·        Brannforebyggende arbeid opp mot risikogrupper.

·        Branntilsyn i særskilte brannobjekter.

·        Risikobasert tilsyn.

·        Saksbehandling og oppfølging av tilsyn.

·        Spesialområde etter avtale med seksjonsleder.

·        Annet brannforebyggende arbeid.

Vi gjennomfører systemrettede og objektive tilsyn og kontrolloppgaver i ulike virksomheter. De fleste tilsynene har som mål å passe på at eiere og brukere av særskilte brannobjekter har sikret disse mot brann etter gjeldende regelverk, og at det er lagt til rette for redning og brannslukking.

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater må ha yrkesutdanning som brannkonstabel, fagbrev som feiersvenn eller høyere utdannelse innen brannteknikk, byggrelaterte fag, HMS, samfunnssikkerhet eller lignende.

De som ansettes må gjennomføre forebyggende utdanning ved Norges brannskole.

Vi legger også vekt på følgende egenskaper:

·        Gode datakunnskaper.

·        Gode evner til å jobbe selvstendig og sammen med andre.

·        Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt.

·        God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

·        Flerspråklig bakgrunn eller erfaring.

Ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS:

·        Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.

·        Arbeidstid 37,5 timer uke i full stilling.

·        Medlemskap i offentlig pensjonskasse.

·        Arbeidssted ved seksjonens kontor på ny hovedbrannstasjon i Sandnes.

·        Må ha førerkort for bil, klasse B.

Det kreves plettfri vandel og det må fremlegges politiattest ved ansettelse (Brann- og eksplosjonsvernloven § 18).

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Rune Einar Håland 51 50 22 42 / 481 60 458 eller avdelingsleder Frode Strøm 51 50 23 49 / 907 38 544.

Søknadsfrist

Søknad leveres elektronisk på Rogaland brann og redning IKS sin nettside, https://www.rogbr.no/ledige-stillinger innen 2. januar 2019.

Er du en person med et aktivt samfunnsengasjement og ønsker å være del av et sterkt faglig miljø, oppfordres du til å søke.

Rogaland brann og redning IKS ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og vil gjerne gjenspeile samfunnet generelt. Alle som er kvalifisert, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, oppfordres derfor til å søke.

Sammen for en trygg og sikker fremtid

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann