Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OPERATØR I NØDALARMERINGSSENTRALEN

Arbeidsgiver: Rogaland brann og redning IKS
Søknadsfrist: 13.01.2019
 

Rogaland brann og redning IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene. Selskapet eies av følgende 12 kommuner: Finnøy, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Forsand og Time. Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.rogbr.no

 

Nødalarmeringssentralen dekker i tillegg til nevnte kommuner, også kommunene Eigersund, Lund, Hå, Bjerkreim, Sokndal, Hjelmeland og Sirdal.

 

Fra og med 08.01.19 etter sammenslåing av Alarmsentral Brann Sør-Vest og Haugaland og Sunnhordland 110 vil sentralen også dekke kommunene: Haugesund, Karmøy, Utsira, Bokn, Tysvær, Suldal, Sauda, Vindafjord, Etne, Sveio, Stord, Fitjar og Bømlo. Dekningsområdet samsvarer da med Sør-Vest Politidistrikt.

 

Rogaland brann og redning IKS har ledige stillinger som

 

OPERATØRER I NØDALARMERINGSSENTRALEN

 

Den 08.01.19 utvides dekningsområdet til nødalarmeringssentralen 110, Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV). I den forbindelse har vi behov for flere operatører.

 

Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV) har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykker, katastrofer og akutt forurensing. Nødalarmeringssentralen består for tiden av en avdelingsleder, en seksjonsleder samt 5 vaktledere og 10 operatører i turnus.

 

Vi har høye mål når det gjelder videreutvikling av Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV) og den tjenesten vi leverer. For å oppnå dette ønsker vi å etablere en kultur med fokus på kontinuerlig forbedring. Med oss på laget ønsker vi engasjerte og motiverte medarbeidere.

 

Dersom du ønsker å bidra til at viktig informasjon i kritiske situasjoner videreformidles raskt og nøyaktig kan du være personen vi søker etter.

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av

·        Håndtere nødmeldinger over nødnummer 110

·        Varsling og oppfølging av lokale brannvesen.

·        Koordinere og bistå det enkelte brannvesen når de er ute på oppdrag.

·        Håndtere automatiske brannalarmer fra alarmselskap, bedrifter og offentlige objekter.  

·        Delta i opplæring og øvelser for vikarer i nødalarmeringssentralen.

·        Bidra til utvikling og vedlikehold av avdelingens HMS system, prosedyrer og rutiner.

·        Delta i vedlikehold av nødalarmeringssentralen.

·        Delta i ulike arbeidsgrupper

·        Egenutvikling og kompetanseheving

 

Kvalifikasjonskrav:

·        Operatører i nødalarmeringssentralen skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel, beredskapsutdanning trinn I, samt yrkesutdanning for operatør i nødalarmeringssentral

·        Dersom man ikke har dette, kan man likevel bli vurdert for stillingen ved å forplikte seg til å fullføre slik utdanning innenfor nærmere definerte frister

·        God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt god kompetanse i muntlig engelsk

·        God kunnskap om og erfaring med IKT som arbeidsverktøy

·        Ønskelig med brannfaglig kompetanse, men ikke et krav da det gis full opplæring

·        Ønskelig med operativ erfaring

·        Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Personlige egenskaper

Viktige egenskaper for å lykkes og trives i arbeidet som operatør ved nødalarmeringssentralen, og som vil bli vektlagt, er at man:

·        Er serviceinnstilt

·        Formulerer seg nøyaktig, klart og tydelig

·        Kan behandle egne mannskaper og kunder effektivt

·        Tåler stress og psykiske påkjenninger i hektiske perioder

·        Evner å prioritere og ta gode beslutninger under tidspress

·        Har god IT- og sambands forståelse og interesse

·        Kan sette seg inn i og omsette tiltak i beredskapsplaner og annet planverk

·        Arbeider godt selvstendig, men fungerer også godt i samarbeid med andre

·        Behersker norsk og engelsk godt og gjerne flere språk i tillegg

 

Lønns og ansettelsesvilkår

·        Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS.

·        God pensjonsordning gjennom KLP

·        Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

·        Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter

·        Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

 

Det er krav om plettfri vandel og det kreves politiattest ved ansettelse. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/NATO Secret ved en eventuell tilsettelse.

 

Kandidater som kalles inn til intervju må være forberedt på å gjennomføre evne- og ferdighets- tester for å kartlegge egnethet for stillingen.  

 

Om en ikke når opp i konkurransen og tilbys fast stilling som operatør i nødalarmeringssentralen. Kan en bli vurdert som vikar og gitt tilbud om vikarkontrakt.  

 

Spørsmål

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

Avdelingsleder Øyvind Hansen på telefon 51 50 22 10 eller 901 09 213

Seksjonsleder Nicolai Jørgen Berner på telefon 51 50 23 17 eller 989 01 697

 

 

Søknadsfrist: 13.01.2019

 

 

Rogaland brann og redning ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gi et bilde av sammensetningen i samfunnet generelt. Vi oppfordrer de som er kvalifisert til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Søknad leveres elektronisk på Rogaland brann og redning IKS sin nettside: www.rogbr.no

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann