Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANN - UNDERBRANNMESTER

Arbeidsgiver: Ringsaker kommune
Søknadsfrist: 31.01.2019
 

Ringsaker kommune er med sine 34.300 innbyggere og 1280 kvadratkilometer den klart største kommunen i Innlandet. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

 

Brann - underbrannmester

 

Ringsaker brannvesen er et kommunalt brannvesen som sørger for brannberedskapen i Ringsaker kommune ved hjelp av de 4 brannstasjonene på Nes, Mesnali, Moelv og Brumunddal. På alle stasjonene er det deltidsansatte mannskaper. På Brumunddal brannstasjon i tidsrommet kl 8-15.30 på hverdagene utgjør et heltidsansatt vaktlag med en brannmester og underbrannmestere vaktberedskapen (dagkasernering). 4 av disse må også delta i en 4-delt vaktturnus utenfor normalarbeidstiden som utrykningsleder og en som brannkonstabel på vaktlag med deltidsansatte mannskaper. Det er dermed knyttet en deltidsstilling til disse 5 heltidsstillingene.

 

Vi søker

100 % stilling som underbrannmester knyttet til Brumunddal brannstasjon er ledig fra og med 1. april.

Med stillingen følger også en 1,78 % stilling som brannkonstabel eller brannformann.

 

Arbeidsoppgaver for daglaget

- Sørge for vaktberedskapen ved Brumunddal brannstasjon i normalarbeidstiden, og kunne rykke ut på 90 sekunder.

- Planlegge og gjennomføre øvelser og opplæring for brannvesenets mannskaper, samt det offentlige og private markedet.

- Utføre praktiske arbeidsoppdrag brannvesenet tar på seg. Blant annet montering og nedtaging av trygghetsalarmer.

- Holde orden og sørge for vedlikehold av brannvesenets materiell og bygninger.

- Må delta i 4 -delt vaktordning med hjemmevakt utenom ordinær arbeidstid.

 

Kvalifikasjoner

Det kreves:

- Ved tiltredelse må kandidaten bo innenfor en oppmøtetid på maksimalt 4 minutter fra Brumunddal brannstasjon.

- Inneha gode samarbeidsevner og serviceinnstilling.

- Være strukturert og ryddig.

- Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel.

- Førerkort klasse C og BE med kode 160. Kan ev.tas for egen regning innen 3 måneder etter tiltredelse.

- Må være godkjent og kunne fungere som røykdykker.

- Må være villig til å gjennomføre, samt bestå, fysiske og psykiske tester.

- Må kunne lett kommunisere med mannskapene og publikum.

- Må kunne fungere som brannkonstabel og utrykningsleder utenfor normalarbeidstiden (egen stilling).

 

Vi ønsker:

Det er ønskelig med relevant fagbrev, gjerne kompetanse innen kjøretøy, feiing, helse, rørlegger, mekaniske fag.

 

Annet

Lønn i henhold til gjeldende avtaler.

Gode pensjonsordninger.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

 

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

 

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om

det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for

fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

 

 

Søknadsfrist:31.01.2019                  Utlyst dato: 10.01.2019                         Vårref: 20180466

 

Kontaktperson

Ragnar Sund, tlf: 62 33 52 36, mobil: 95200402, [email protected]

Morten Gunnar Øvern, Varabrannsjef, tlf: 62335235, mobil: 48228600, [email protected]

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann