Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF/DAGLIG LEDER

Arbeidsgiver: Hedmarken brannvesen
Søknadsfrist: 31.01.2019
 

Brannsjef/daglig leder

Hedmarken brannvesen er et felles brannvesen for kommunene Hamar, Stange og Løten på Hedmarken.  Innbyggertallet er nær 60 000. Vi har tre brannstasjoner og er 68 ansatte. Hamar kommune er vertskommune og brannvesenet har eget styre. Det er felles overordnet vakt med Ringsakers brannvesen, som dekker drøyt 90 000 innbyggere. Hedmarken brannvesen er vertsbrannvesen for IUA Hedmark og har RVR-enhet for Hedmark. Alarmsentral brann Innlandet (110-sentralen) ligger i nærheten av Hamar brannstasjon.


Brannsjef/daglig leder i Hedmarken brannvesen går av for aldersgrensen første april 2019, og i den forbindelse søker vi hans etterfølger.

Hedmarken brannvesen er et ledende brannvesen både på det brannforebyggende området og innenfor beredskap. Det er stor vilje til samarbeid med andre brannvesen og nødetater. Det er også positiv vilje til forpliktende samarbeid og eventuelle sammenslåinger når det er hensiktsmessig.

Alarmsentral brann Innlandet (110-sentralen) har Hamar kommune er vertskommune. I dag er rådmannens myndighet og gjøremål  i denne forbindelse delegert til brannsjefen i Hedmarken brannvesen. Det må påregnes at denne organiseringen blir videreført.

Brannsjefen er både fag- og driftsansvarlig for brann- og feiervesenet i henhold til vedtekter, samarbeidsavtale mellom eierkommunene og delegert myndighet. Brannsjefen rapporterer til styret. Det legges stor vekt på god økonomistyring og personalledelse. Erfaring fra beredskapsarbeid og tjenesteyting vil også bli vektlagt. Personlige egenskaper som vektlegges er evner til samarbeid, motivering og åpenhet.

Brannsjef/daglig leder skal inngå i vaktordning for overordnet vakt. Det er krav til førerkort klasse B.

Vi søker en leder som har relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Relevant brannfaglig utdanning og solid praksis fra brannvesen kan kompensere for kravet om utdanning på universitetsnivå.  Det vises for øvrig til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, § 7-11.
Det er ønskelig med tilleggsutdanning og erfaring innen økonomi og administrasjon.

Søkere uten forskriftsmessig utdanning, kurs eller godkjenninger plikter å gjennomføre disse innen en avtalt tid.

For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår, samt lokale rutiner og retningslinjer. Stillingen inngår i kommunal pensjonsordning (KLP).

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder Tor Skraastad, tlf. 913 08 313 eller brannsjef Geir Maller, tlf. 918 40 199.

Søknad vedlagt kopi av vitnemål og attester (CV) sendes Hedmarken brannvesen, Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar, eller [email protected] innen 31. januar 2019.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann