Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Ytre Helgeland Brann og Redning
Søknadsfrist: 17.03.2019
 

Ytre Helgeland Brann og Redning (YHBR) har 65 hel- og deltidsansatte, vi er organisert som et vertskommunesamarbeid. Vertskommune er Alstahaug kommune og deltakerkommunene er Leirfjord kommune og Dønna kommune. Regionen har ca. 11.110 innbyggere. Samarbeidet har i dag 4 brannstasjoner med heltids- og deltidsansatte brannmannskap. Brannsjef samt stab- og støttefunksjoner er lokalisert til rådhuset i Sandnessjøen. Feiertjenesten er lokalisert på brannstasjon i Sandnessjøen.

 

 

Branningeniør/Branninspektør

 

Ytre Helgeland Brann og Redning har ledig 100 % fast stilling som branningeniør/branninspektør.

 

Forebyggende avdeling består av seksjon brannforebyggende og seksjon feiing med til sammen 3,7 stillingshjemler.

Avdelingens hovedmål er gjennom risikobasert forebyggende arbeid å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

 

Arbeidsoppgaver

Planlegge og gjennomføre risikobasert brannforebyggende arbeid innen avdelingens arbeidsområde herunder blant annet motivasjons- og informasjonstiltak, risikoreduserende tiltak rettet mot særskilte brannobjekter, risikoområder, risikogrupper og formell saksbehandling. 

Du vil kunne være med på å påvirke og forme stillingsinnholdet, samt arbeide med viktige satsingsområder med brannforebyggende arbeid i utvikling og endring.

Stillingen kan bli tillagt ekstra ansvarsområder dersom søker innehar riktige kvalifikasjoner og egenskaper.

Arbeidsoppgavene vil variere, og den som tilsettes må være fleksibel og åpen for løpende endringer av oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområde.

 

Kvalifikasjoner

Høgskoleutdannelse innenfor brann, bygg, HMS eller tilsvarende.

Førerkort klasse B

Søkere bør tilfredsstille kompetansekrav i Forskrift om dimensjonering av brannvesenet § 7-6.

Eventuelt manglende utdannelse er søker forpliktet til å ta etter ansettelse.

Tilfredsstillende politiattest må kunne fremlegges før ansettelse

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på faglig engasjement, god framstillingsevne, både muntlig og skriftlig, personlig egnethet, samt samarbeidsevne og god serviceinnstilling.

 

Vi tilbyr

En samfunnsnyttig og ansvarsfull jobb i et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgavene er spennende, faglig utviklende og varierte.

Konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

 

Arbeidsgiver kan kreve politiattest både ved vanlig tilsetting og ved pålegg om tjenesteplikt jfr. Brannvernloven § 18

 

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.nounder ledige stillinger.

Vedlegg til søknad må være i PDF format.

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.

Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

 

Søknadsfrist: 17.3.2019

 

Kontaktperson

Nils-Johan Nilsen, Brannsjef, mobil: 90642572, [email protected]e.no

Ole Salomonsen, Vara Brannsjef, mobil: 90118926, [email protected]


 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann