Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR OG FEIERSVENN

Arbeidsgiver: Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 05.01.2006
 

MOVAR IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, MIB, inngår i MOVAR IKS og er brannvernmyndighet for Moss, Rygge, Råde og Våler.

Forebyggende avdeling i MIB har behov for flere medarbeidere og har en ledig stilling som:

BRANNINSPEKTØR

Hovedarbeidsområder:

 • Tilsyn i særskilte brannobjekter og oppfølging av tilsynsrapporter
 • Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernloven
 • Opplæring, informasjonsvirksomhet og motivasjonstiltak

Kvalifikasjonskrav:

Utdannelse som angitt i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” § 7-6:

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forbyggende brannvern og ha enten:

 • utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
 • yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1, eller
 • fagutdanning som feiersvenn

Også personer som mangler yrkesutdanning i forebyggende brannvern oppfordres til å søke. De som mangler utdanningen forplikter å gjennomføre denne etter tilsetning.

 • Førerkort klasse B

Andre momenter som vil vektlegges:

 • Praksis/erfaring fra tilsvarende arbeid, byggesaksbehandling eller HMS arbeid
 • Kjennskap til tekstbehandling og PC som arbeidsverktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet, herunder ønske om selvstendig, målrettet og strukturert arbeidsform samt gode samarbeidsegenskaper og serviceinnstilling

og en stilling som:

FEIERSVENN

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Feiing av røykkanaler
 • Tilsyn med fyringsanlegg
 • Informasjonstiltak

Kvalifikasjoner:

 • Svennebrev i feierfaget.
 • Førerkort klasse B

Andre momenter som vil vektlegges:

 • Gode samarbeidsevner
 • God helse og fysikk
 • Evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Kjennskap til bruk av data

Lønn for begge stillinger vil fastsettes iht. kvalifikasjoner.

For begge stillinger stilles det krav til tilfredsstillende helse- og vandelsattest.

Tilsetting i MOVAR skjer på de vilkår som framgår av de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingene gjelder 6 mnd. prøvetid og pliktig medlemskap i offentlig pensjonskasse med 2 % medlemsinnskudd av regulativlønn.

Avdelingssjef for forebyggende avdeling vil være nærmeste overordnede for branningeniør, mens feierinspektør vil være nærmeste overordnede for feiersvenn.

Ytterligere opplysninger om stillingene kan rettes til MIB ved brannsjef Jack Hatlen,
tlf. 69 24 78 53, eller avdelingssjef Ole Kolsvik, tlf. 69 24 78 59.

Søknad vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes: MIB, Tykkemyr 2, 1597 Moss, innen 5. januar 2006.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann