Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FAGSJEF - RESTVERDIREDNING

Arbeidsgiver: Finansnæringens Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 21.04.2006
 
Finansnæringens Hovedorganisasjon - FNH- representerer banker, forsikringsselskaper, finansieringsforetak, fondsforvaltningsselskaper, verdipapirforetak og finanskonsern i Norge. FNH har ca 50 større og mindre finansbedrifter som medlemmer. Vi representerer medlemmene og ivaretar deres interesser i forhold til nasjonale og internasjonale myndigheter og institusjoner som har betydning for finansnæringens rammebetingelser. Vi arbeider for en sunn utvikling av finansnæringen og bidrar til å skape økt forståelse for næringens rolle i norsk opinion. Vi samler og koordinerer medlemmenes virksomhet på områder der fellesløsninger og samarbeid er naturlig. Det er 80 ansatte i FNH.
 

Fagsjef - Restverdiredning

 
Vi søker en ingeniør, eller en person med annen relevant utdannelse, helst med erfaring fra brann/forsikringsarbeid.
 
Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, gode engelskkunnskaper og noe erfaring fra internasjonalt arbeid.
 

Du er selvstendig, initiativrik og kan raskt forholde deg til nye problemstillinger. Hvis du eventuelt ikke har noe kunnskap om forsikring, må du være villig til å ta nødvendig opplæring.

 
Restverdiredning (RVR) er en seksjon i Prosjektavdelingen i Finansnæringens Hovedorganisasjon. RVR er opprettet av skadeforsikringsselskapene i Norge med formål å redusere skadekostnadene i alle typer av skader særlig innenfor området brann- og vannskader.
 
Fagsjefen vil lede RVR-tjenesten og har ansvaret for å drive og utvikle tjenesten til det beste for alle impliserte parter.
 

Stillingen innebærer utstrakt kontakt med skadeforsikringsselskapene, brannvesenet og andre aktuelle bransjer. Det er utarbeidet en instruks for stillingen. Stillingen innebærer en del reisevirksomhet.

Vi kan tilby utfordrene arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, gruppelivsforsikring, god pensjonsordning og lønn etter avtale.
 
Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til direktør Jan Gunnar Knudsen tlf. 22 04 86 10 eller til leder av RVRtjenesten, Svein Samuelsen, tlf. 23 28 44 29.
 

Se også www.fnh.no.

 
Søknad merket «Leder RVR-tjenesten» sendes innen 21. april 2006 til: FNH, postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann