Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Lillesand kommune
Søknadsfrist: 12.03.2006
 

Lillesand har helt spesielle kvaliteter ut fra sin beliggenhet midt i Sørlandets fineste skjærgårdsområde. Stadig flere bosetter seg i Lillesand som har et godt utbygd tjenestetilbud og lett tilgang til kommunikasjoner. Lillesand står foran store utbyggingsprosjekter som bl.a. ny E-18 og nye næringsetableringer.

 

Vi har ledig stilling som:

Branninspektør 100 % fast stilling   

Arkivsaksnr.:  06/338

Brann- og redningstjenesten i Lillesand består av 16 deltidsansatte utrykningsmannskaper i tillegg til den administrative- og faglige ledelse. Feiertjenesten kjøpes av vår nabokommune, Grimstad.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Brannforebyggende arbeid - saksbehandling og tilsyn
 • Motivasjons- og publikumsrettet informasjonsarbeid
 • Kurs- og instruktøroppgaver
 • IK / HMS- arbeid og andre brannrelaterte oppgaver

Kvalifikasjoner og vektlegging:

 • Branningeniør eller tilsvarende relevant utdanning med minimums kvalifikasjonskrav etter ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen”, § 7-6.
 • Skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Samarbeids- og omstillingsevne
 • Vilje og evne til selvstendig arbeid
 • Kreativitet, målrettet og resultatorientert arbeid
 • Kjennskap til tilsynsarbeid og dataverktøy
 • Erfaring i brannforebyggende arbeid

Forbehold og andre forhold:

 • Brann- og redningstjenesten i Lillesand er under utvikling i forhold til ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen”, kap. 3 og 4. Dvs. at brannordningen er under vurdering i forhold til forskjellige samarbeidsordninger knyttet opp mot nabobrannvesener i regionen.
 • Søkere med kompetanse til å kunne inngå i rollen som brannsjefens stedfortreder og overordnet vaktordning vil bli særskilt vurdert.
 • Det tas forbehold om endringer i stillingens innhold.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Kommunale tilsettingsforhold.
 • Nærm. oppl. fås v/henv. til brannsjef Erland Dyrstad tlf. 37261604 eller e-mail: [email protected].

Vi oppfordrer søkerne til å søke elektronisk.  Link til søknadsskjema, se under.

Attester og vitnemål vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju og ønskes ikke vedlagt søknaden.

SØKNADSFRIST: 12.03.2006

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann