Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNMESTER / UNDERBRANNMESTER / FORMANN

Arbeidsgiver: Kristiansand brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 07.04.2006
 

Utlysing av brannmesterstilling,  stillingsnr 501350.

Arbeidet består i å dyktiggjøre beredskapslaget på 11 personer og i å lede laget under innsats. Stillingen er gjennom delegasjon gitt arbeidsgiveransvar for sitt lag innefor visse rammer vedr. fag, økonomi og personal.

 

Det kreves kompetanse som utrykningsleder med gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I og II. Man må ha bilsertifikat og ha eller kunne ta utrykkingssertifikat.

 

Stillingen avlønnes med kr. 288.000 med tillegg etter HTA og SFS 2404 for skiftarbeid.

 

Utlysing av underbrannmesterstilling

Ved evt. intern ansettelse i ovennevnte brannmesterstilling kan det bli ledig stilling i beredskapsavdelinga som underbrannmester.

 

Arbeidet består i å lede beredskapslaget i det daglige arbeidet mht. vedlikehold av brannstasjonen og materiell og i å lede et innsatslag på 4- 5 personer under innsats.  Stillingen er gjennom delegasjon gitt arbeidsgiveransvar innenfor sitt arbeidsområde og innefor visse rammer vedr. fag, økonomi og personal.

 

Det kreves kompetanse som utrykningsleder med gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning trinn I og II. Man må ha bilsertifikat kl. C og ha eller kunne ta utrykkingssertifikat.

 

Stillingen avlønnes med kr. 272.000 med tillegg etter HTA og SFS 2404 for skiftarbeid.

 

Utlysing av brannformannstilling

Ved evt. intern ansettelse i ovennevnte underbrannmesterstilling kan det bli ledig stilling i beredskapsavdelinga som brannformann.

 

Arbeidet består av vakttjeneste ved avdelingen inklusive redningsdykking. Det er aktuelt å fungere som utrykningsleder i ferier og under permisjoner.

 

Kvalifikasjonskrav: Yrkesutdanning som brannkonstabel og beredskapsutdanning trinn I. Man må ha bilsertifikat kl. C og ha eller kunne ta utrykningssertifikat. Man må ha eller kunne ta redningsdykkersertifikat.

 

Stillingen avlønnes som fagarbeider etter Hovedtariffavtalen med for tiden kr. 223.400- 257.000 etter ansiennitet og med tillegg etter HTA og SFS 2404 for skiftarbeid.

 

 

For alle stillingene gjelder:

Kompetansekrav for brannfolk er gitt som forskrift til Brannloven. Kravene fremgår av linken:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020626-0729.html#map007

 

I tillegg forutsettes at søkerne fysisk og psykisk oppfyller gjeldende opptakskrav for avdelingen.  Spesielt for formannstillingen gjelder Arbeidstilsynets krav for røyk og kjemikaliedykkere og for redningsdykkere.  Det anbefales at man selv tester seg i forhold til de anførte styrkekrav før man søker denne stilling. Kravene fremgår av linkene:

http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/veiledninger/full579.html

http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/veiledninger/pdf/579.pdf

 

Dessuten må man ikke ha tendens til klaustrofobi eller høydeskrekk.

 

Søkerne som blir innkalt til intervju vil måtte gjennomføre testene. Utenom det som fremgår av ovennevnte har vi under utarbeidelse en test for vanndykking som også vil måtte gjennomgås. Helsekravene til redningsdykkere finnes under linken:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19901130-0944.html#21

 

 Det vil/kan det være aktuelt å gi nødvendig  opplæring etter ansettelse.

 

Da etaten har få kvinner vil vi sette pris på kvinnelige søkere. I dag er det  4 kvinner  i avdelingen, vårt mål er 9 kvinner innen 2010.

 

Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside:

 

http://www.kristiansand.kommune.no/_bin/A9890FD5-FF32-4D68-8644-302692ACADE5.doc

 

Forespørsel om stillingene kan rettes til avd.leder Helge Zachariassen telf. 38079557 eller varabrannsjef E. Pedersen 38079582.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann